Krakowska Loża Historii Współczesnej. Dyskusja o książce „Zbrodnia ponarska 1941-1944” – 14 grudnia 2022

Podwileńskie Ponary to miejsce największej niemieckiej zbrodni na północno-wschodnich Kresach II RP. O tragicznych i mało znanych wydarzeniach z czasów II wojny światowej będziemy rozmawiać 14 grudnia 2022 r. na „Przystanku Historia” IPN w Krakowie (ul. Dunajewskiego 8). Początek spotkania o godz. 17. Wstęp wolny.

Tematów do rozmowy podczas ostatniego w tym roku spotkania Krakowskiej Loży Historii Współczesnej dostarczy nam monografia dr hab. Moniki Tomkiewicz pt. „Zbrodnia ponarska 1941-1944”. Oprócz autorki książki w spotkaniu weźmie także udział prof. Leszek Bednarczuk.

► Spotkanie będzie transmitowane na Facebooku.

Dr hab. Monika Tomkiewicz jest stypendystką Johannes Gutenberg Universität Mainz i tłumaczem języka niemieckiego. Pracuje w Biurze Badań Historycznych IPN. Specjalizuje się szczególnie w historii okupacyjnej dawnego woj. wileńskiego i Pomorza. Jest członkiem Stowarzyszenia Polaków Naukowców Litwy i Rady Muzeum Stutthof w Sztutowie.

W 2022 r. ukazało się drugie, uzupełnione wydanie jej książki, w którym zawarła wyniki 20-letnich badań nad zbrodniami popełnionymi w Ponarach i innych miejscach straceń na Wileńszczyźnie w latach 1941-1944, w okresie istnienia Komisariatu Rzeszy Ostland. Ofiarami Niemców byli obywatele II Rzeczpospolitej pochodzenia żydowskiego, a także członkowie polskiego podziemia na Wileńszczyźnie, polskie duchowieństwo i polska inteligencja. Publikacja przedstawia ponadto m.in. stosunki narodowościowe w woj. wileńskim, zachowanie Litwinów w obliczu niemieckiego barbarzyństwa oraz powojenne postępowania karne wobec sprawców zbrodni.

Prof. Leszek Bednarczuk, językoznawca, członek Polskiej Akademii Umiejętności, urodził się kilka lat przed wybuchem wojny w Wilnie. Młode lata spędził na Wileńszczyźnie i w okolicach Grodna. W 1945 r. wyjechał wraz z rodziną do Polski. Pod wpływem doświadczeń z dzieciństwa, gdy zetknął się z oddziałem partyzanckim mjr. Antoniego Burzyńskiego „Kmicica”, zajął się opracowaniem kalendarium wydarzeń i relacji członków Okręgu Wilno Armii Krajowej.

Podczas spotkania na krakowskim „Przystanku Historia” będzie można zapoznać się z najnowszą książką prof. Bednarczuka i dr Tomkiewicz pt. „Od Naroczy do Niemna, Relacje partyzantów »Kmicica« – »Łupaszki« – »Ronina« Armii Krajowej na Wileńszczyźnie III. 1943 – VII. 1944”.

Podziel się tą informacją: