O historii pisma w 100-lecie biblioteki

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – jedyna w Polsce o statusie naukowym – w tym roku obchodzi swoje 100-lecie. O książce opublikowanej z tej okazji „Od znaku do litery, czyli krótka historia pisma” rozmawiano podczas posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa.

Wydawnictwo książkowe wraz z aplikacją służyć będzie popularyzowaniu wiedzy o początkach pisma i jest przeznaczone dla nauczycieli, uczniów, osób zainteresowanych tematyką historii pisma. O jubileuszowej publikacji radnym opowiadali Anna Piotrowska, dyrektorka biblioteki oraz osoby odpowiedzialne za publikację: Katarzyna Mojska oraz Karol Baranowski.

  • Jesteśmy autorami tekstu, ale na projekt składa się praca wielu osób. Od paru lat prowadzimy zajęcia na temat historii pisma w bibliotece. Na naszych zajęciach dużo się działo, uczniowie mogli się wcielić w rolę małych Sumerów, czy archeologów – mówiła Katarzyna Mojska. Biblioteka planowała zaznaczyć swój jubileusz jakąś formą publikacji, postanowiono, że warsztaty o historii pisma, które cieszyły się duża popularnością, mogą zostać przeniesione do takiej właśnie publikacji. Aby było ciekawiej, autorzy postanowili poszerzyć tradycyjną formę drukowaną o aplikację multimedialną. – Staramy się używać nowoczesnych narzędzi, jestem pasjonatem rzeczywistości wirtualnej – mówił Karol Baranowski.

Bazą książki jest tekst i ilustracje, ale po ściągnięciu aplikacji na telefon użytkownik może po najechaniu na QR kody uzyskać dodatkowe informacje w postaci szczegółowych zdjęć, np. prasy Gutenberga.

  • Cieszę się, ze możemy wykorzystywać tak nowoczesne narzędzia do nauki. Jak uczniowie odbierają ten projekt – dopytywała przewodnicząca komisji Agata Tatara. – Uczniowie jeszcze książki i aplikacji nie widzieli. To jest premiera. Aplikację niedługo będzie można pobrać ze sklepu google – informowała dyrektor biblioteki Anna Piotrowska. Teraz autorzy starają się dotrzeć z informacją o publikacji do jak największej liczby odbiorców.

Okrągły jubileusz najstarszej biblioteki

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie należy do najstarszych. Powstała w 1922 roku jako Centralna Biblioteka Nauczycielska Okręgu Szkolnego Krakowskiego. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie jest placówką oświatową, pracują w niej nauczyciele, to odróżnia ją od pozostałych bibliotek, które działają jako instytucje kultury.

  • Biblioteka służy w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, ale jest dla każdego – podkreślała dyrektor Anna Piotrowska. Biblioteka oprócz gromadzenia, opracowania, ochrony, przechowywania i udostępniania zbiorów prowadzi działalność dydaktyczną w postaci lekcji, warsztatów dla przedszkolaków, uczniów, ale także warsztatów dla nauczycieli.

Do biblioteki można zapisać się zdalnie. Można to zrobić przez stronę www.pbw.edu.pl. Tam również znajduje się szeroka oferta edukacyjna.

Pozytywne opinie dla druków

Radni z Komisji Edukacji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie: zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 710 i 801) (druk nr 3017) – w zakresie merytorycznego działania Komisji; zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 (dot. zmian planu dochodów w działach: 801, 852, 854, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 710, 750, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926) (druk nr 3018) – w zakresie merytorycznego działania Komisji; zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic) (druk nr 3019) – w zakresie merytorycznego działania Komisji., a także w sprawie zmiany uchwały nr LXXV/2084/21 Rady Miasta Krakowa z 15 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami (druk nr 3020) – w zakresie merytorycznego działania Komisji.

Fot. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Podziel się tą informacją: