Studenci zwracają plac Centralny mieszkańcom

Muzeum Nowej Huty zaprasza na debatę towarzyszącą wystawie „Plac Centralny. W poszukiwaniu centrum”. Dyskusja wokół projektów studentów Katedry Krajobrazu Politechniki Krakowskiej odbędzie się już w poniedziałek, 14 listopada. Początek o godz. 18.00 w siedzibie muzeum przy os. Centrum E.

Podczas 3-tygodniowych zajęć projektowych studenci szukali odpowiedzi na pytanie „Jak zwrócić plac Centralny mieszkańcom?”. Na wystawie pokazano 18 projektów będących efektem ich pracy. Podczas spotkania zaprezentują założenia swych projektów, a rozmawiać o nich będą m.in.:

  • współprowadzący zajęcia dr Miłosz Zieliński
  • Jacek Bednarz – przewodniczący Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa
  • dr Aleksandra Faron – prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
  • Stanisław Moryc – radny Miasta Krakowa, przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta
  • Piotr Chuchacz – przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów.
  • Jacek Salwiński – zastępca dyrektora Muzeum Krakowa ds. programowych.

Prace zostały wykonane pod kierunkiem dr. inż. Przemysława Kowalskiego i dr. inż. arch., arch. kraj. Miłosza Zielińskiego. Prace przedstawiają wizje dotyczące wyglądu placu Centralnego, które można sprowadzić do pytania: „Co zrobić, aby zwrócić plac Centralny mieszkańcom?”

Zaprezentowane wizualizacje stanowią fragment całego projektu. Jest to więc wybór, podyktowany chęcią zwrócenia uwagi opinii publicznej na serce Nowej Huty, czyli plac Centralny. W rzeczywistości studenci opracowywali projekty dla przestrzeni obejmującej niemal całą „Starą Nową Hutę” wraz z Łąkami Nowohuckimi.

Prace pokazują różnie podejście, różne rozumienie przestrzeni miejskiej, różną wrażliwość projektową, jednak częścią wspólną prac jest dążenie do integracji poszczególnych wnętrz i chęć stworzenia spójnej sieci przestrzeni publicznych, z wyraźnym udziałem czynnika zieleni oraz rozwiązań proekologicznych i prospołecznych.

Udział w debacie jest bezpłatny. Brak konieczności rezerwacji.

W dniu debaty wystawę „Plac Centralny. W poszukiwaniu centrum” oraz projekty studentek i studentów będzie można obejrzeć bezpłatnie od godz. 17.00 do 18.00.

Fot. Muzeum Krakowa / materiały prasowe

Podziel się tą informacją: