Kapliczka słupowa z figurą Jezusa Nazareńskiego

Pochodząca z 1889 roku kapliczka słupowa z figurą Jezusa Nazareńskiego znajduje się u zbiegu ulic Petrażyckiego i Nałkowskiej. W ubiegłym roku, dzięki finansowemu wsparciu miasta, kapliczka została wyremontowana. W kolejnym odcinku cyklu #krakowheritage przybliżamy zakres wykonanych prac.

Wzniesiona za sprawą rodziny Torbów kapliczka składa się postumentu podzielnego na trzy zasadnicze elementy. Na dolnym, stanowiącym podstawę, umieszczony jest element z inskrypcją: „FUNDATOROWIE SZYMON, KATARZYNA ŻONA, TORBOWIE R.P. 1889 SERCE JEZUSA ZBAW POLSKĘ”. W elemencie zwieńczonym okazałym gzymsem, w wyodrębnionych niszach (po bokach), znajdują się płaskorzeźby z przedstawieniem św. Szymona i św. Katarzyny, a od frontu umieszczona jest pełnoplastyczna rzeźba Matki Boskiej.

Cała kompozycja stanowi podstawę dla figury Jezusa Nazareńskiego w tzw. klasycznym przedstawieniu: w długich szatach, z koroną cierniową oraz rękami związanymi sznurem. Całość została osłonięta daszkiem z kutej blachy. Kapliczka jest otoczona żeliwnym ogrodzeniem.

Obiekt kilkakrotnie był poddawany okazjonalnym remontom, zwłaszcza po 1945 roku. Wykonano nieprofesjonalnie uzupełnienia zaprawami cementowymi oraz wielokrotnie przemalowywano kapliczkę, co najprawdopodobniej spowodowało iż inskrypcja stała się zupełnie nieczytelna. W to miejsce położono granitową tablicę z odtworzeniem napisu.

Przywrócenie pierwotnej formy inskrypcji było możliwe dzięki mozolnym pracom oczyszczającym z wtórnych przemalowań. Posadowienie kapliczki, z uwagi na rozmiary i ciężar, wymagało wykonania dodatkowego wzmocnienia fundamentów oraz odpowiedniej izolacji.

Kapliczka, wpisana do gminnej ewidencji zabytków, stanowi własność prywatną z uwagi na lokalizację na nieruchomości należącej do osoby fizycznej. W 2021 roku przeprowadzono pełny zakres prac konserwatorskich wraz z elementami metalowymi (daszek i ogrodzenie). Dofinansowanie prac budżetu Miasta Krakowa wyniosło 80 tys. zł, co stanowiło 97 proc. poniesionych kosztów.

Opisy przygotowano w oparciu o dostępne źródła historyczne, rys historyczny zawarty w programie prac konserwatorskich.


W cyklu #krakowheritage prezentujemy krakowskie zabytki odnowione przy wsparciu miasta. Zachęcamy do spacerów szlakiem krakowskich renowacji i poznawania lub okrywania na nowo najpiękniejszych obiektów, a także oznaczania ich hasztagiem #krakowheritage – wspólnie pokażmy, że jesteśmy dumni z efektów opieki nad zabytkami naszego miasta.

Chcesz poznać więcej odnowionych zabytków? – pozostałe odcinki cyklu #krakowheritage możesz znaleźć tutaj.

Podziel się tą informacją: