Kapliczka przy ulicy Siewnej i Kuźnicy Kołłątajowskiej

Istotnym elementem miejskiego krajobrazu są liczne kapliczki które powstawały na przestrzeni wieków na terenie Krakowa oraz okalających go wsi obecnie stanowiących integralne części miasta. Kapliczki te często były świadkami ważnych wydarzeń z historii, tych tragicznych i radosnych. Obok kościołów parafialnych i klasztornych grupowały życie okolicznych mieszkańców i stanowiły nierzadko świadectwo ich życia.

Kamienny Krzyż (1900 r.)

Lokalizacja: Kraków ul. Siewna/Kuźnicy Kołłątajowskiej (Dzielnica IV Prądnik Biały)
Mapa:

Historia miejsca:

W dzielnicy IV Prądnik Biały na rogu ulicy Siewnej i Kuźnicy Kołłątajowskiej znajduję się mała niepozorna kamienna kapliczka która z powodu bliskości zabudowań i zieleni jest prawie niewidoczna dla przechodniów. Co ciekawe kapliczka w postaci dębowego krzyża mogła pochodzić nawet z II połowy XVII wieku.

Swój pierwotny wygląd kapliczka zmieniła dopiero u progu XX wieku kiedy to stary zniszczony krzyż został zastąpiony kamiennym. Krzyż ufundowała lokalna dziedziczka Jadwiga Rostworowska oraz okoliczni mieszkańcy. Wydarzenie to wywołało skandal i miejscowy proboszcz zawiadomił miejskiego konserwatora zabytków o samowolnym usunięciu zabytkowego krzyża. Przy budowie odkryto również ślady pochówku ludzkich szczątków w związku z czym krzyż na polecenie proboszcza został obrócony a z przodu wyryto napis:

“DOBRY JEZU A NASZ PANIE DAJ IM WIECZNE SPOCZYWANIE”

Po dokonanych zmianach kapliczka została uroczyście poświęcona przez proboszcza Jana Michalika dnia 16 września 1900 roku. W uroczystościach wzięli udział mieszkańcy Górki Narodowej orz Witkowic.

Opracował: Redakcja OEO

Fotografie: Krzyż kamienny z 1900 r. u zbiegu ulic Siewnej i Kuźnicy Kołłątajowskiej. Fot. Piotr Małecki (2003) Aktualne zdjęcia ze zbioru redakcji.

Bibliografia: Jan. M. Małecki, Dzieje Witkowic i Górki Narodowej dawnych wsi kapituły katedralnej. Ze studiów nad przedmieściami Krakowa, Kraków 2010.

Podziel się tą informacją: