56 lat temu zmarł gen. Tadeusz Komorowski „Bór”

24 sierpnia 2022 r., w 56. rocznicę śmierci Komendanta Głównego Armii Krajowej w latach 1943-1944, dr Maciej Korkuć, naczelnik krakowskiego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN złożył kwiaty pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego Żołnierzy Polski Walczącej przy ul. Powiśle.

Tadeusz Komorowski (1895–1966) pochodził z rodziny ziemiańskiej, osiadłej w zaborze austriackim. Podczas I wojny światowej służył w armii Austro-Węgier, a od 1918 r., jako żołnierz WP, brał udział w wojnach polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej. W dwudziestoleciu międzywojennym był wieloletnim dowódcą 9. Pułku Ułanów Małopolskich.

Komorowski walczył w kampanii polskiej 1939 r., następnie zaś przeszedł do konspiracji. W 1943 r. objął dowództwo Armii Krajowej, a w roku następnym, jako generał „Bór”, de facto podjął decyzję o rozpoczęciu powstania warszawskiego. 30 września 1944 r., w trakcie powstańczych walk, został mianowany Naczelnym Wodzem. W latach 1947-1949 pełnił funkcję premiera Rządu RP na Wychodźstwie.

Zmarł 24 sierpnia 1966 r. w Wielkiej Brytanii.

Tekst i foto: IPN Kraków

Podziel się tą informacją: