Dom Kapitulny Szreniawa

Spacerując ulicami Krakowa w ramach cyklu #krakowheritage, pozostajemy na ul. Kanoniczej. Tym razem zatrzymujemy się pod numerem 15 – przy Domu Kapitulnym Szreniawa, w miejscu którego w średniowieczu znajdowały się dwie kamienice. To kolejny zabytkowy budynek, którego remont konserwatorski wsparło miasto.

W średniowieczu na miejscu, w którym dziś stoi Dom Kapitulny Szreniawa znajdowały się dwie kamienice. Jedna z nich została wzniesiona w XIV wieku przez kanonika Piotra. Około 1525 roku na polecenie biskupa Jana Konarskiego budynki scalono.

W latach 30-tych XVI wieku dokonano przebudowy z polecenia kanonika krakowskiego, następnie biskupa poznańskiego Benedykta Izdbieńskiego. Dodano wówczas gotycko-renesansowe okna z charakterystycznymi kamiennymi parapetami.

Na osi elewacji frontowej znajduje się kamienny portal z półokrągłym, profilowanym łękiem, zwieńczony renesansowym fryzem z dekoracją roślinną i gzymsem. Na zakończeniach fryzu umieszczone są renesansowe herby: z lewej Habdank (Abdank) z insygniami biskupimi, z prawej herb kapituły krakowskiej. Na osi portalu umieszczony jest barokowy kartusz z herbem kapituły krakowskiej oraz herbem Szreniawa (stąd nazwa kamienicy), zwieńczony koroną nakrytą kapeluszem biskupim. W narożnikach zewnętrznego profilowania portalu umieszczone są symetrycznie dwie tarcze herbowe: z lewej Wieniawa, a z prawej Bończa. Na elewacji frontowej jest charakterystyczna przypora usytuowana na załamaniu budynku w krzywiźnie ulicy.

We wnętrzu budynku frontowego zachowały się datowane na XVII wiek roślinna dekoracja wnęk okiennych i malowany strop belkowy oraz klasycystyczne (z pierwszej połowy XIX wieku) polichromie ścienne z motywem waz i supraporty pejzażowe.

W 2018 roku przeprowadzono remont konserwatorski elewacji frontowej i ściany szczytowej. Dofinansowanie z budżetu Miasta Krakowa wyniosło 140 tys. zł, co stanowiło 39,5 proc. kosztów poniesionych na ten zakres prac.

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A – 150 decyzją z 26 maja 1965 r. stanowi własność krakowskiej Kurii Metropolitalnej.

Opisy przygotowano w oparciu o dostępne źródła historyczne oraz rys historyczny zawarty w programie prac konserwatorskich.


W cyklu #krakowheritage prezentujemy krakowskie zabytki odnowione przy wsparciu miasta. Zachęcamy do spacerów szlakiem krakowskich renowacji i poznawania lub okrywania na nowo najpiękniejszych obiektów, a także oznaczania ich hasztagiem #krakowheritage – wspólnie pokażmy, że jesteśmy dumni z efektów opieki nad zabytkami naszego miasta.

Chcesz poznać więcej odnowionych zabytków? – pozostałe odcinki cyklu #krakowheritage możesz znaleźć tutaj.

Fot. UMK / Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Podziel się tą informacją: