Odsłonięcie pomnika gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszewskiego

30 czerwca na cmentarzu Rakowickim w kwaterze legionowej został uroczyście odsłonięty pomnik generała dywizji Wojska Polskiego dr. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, adiutanta i przyjaciela Józefa Piłsudskiego.

Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele Karmelitów Bosych przy ul. Rakowickiej. Po jej zakończeniu uczestnicy przeszli na cmentarz Rakowicki, gdzie w kwaterze legionowej PAS 50 odbyła się druga część wydarzenia.

Wzięli w nim udział: prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki, wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, dr n. przyr. Wojciech Giermaziak, dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie, a także przedstawiciele wojska i organizacji kombatanckich.

W programie wydarzenia znalazło się podniesienie flagi na maszt, odegranie hymnu państwowego, przemowy, odsłonięcie pomnika generała Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, odczytanie apelu pamięci w towarzystwie salwy honorowej, złożenie kwiatóworaz wręczenie pamiątkowych statuetek.

Pomnik został sfinansowany przez Instytut Pamięci Narodowej, Małopolski Urząd Wojewódzki, Główną Bibliotekę Lekarską im. Stanisława Konopki oraz Fundację Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego. Projekt oraz model pomnika został wykonany przez artystę rzeźbiarza – Michała Pronobisa.

Gmina Miejska Kraków w latach 2019-2022 wykonała prace na kwaterach wojennych z I wojny światowej na cmentarzu Rakowickim. Objęły one restaurację muru południowego cmentarza, między innymi na odcinku wzdłuż kwater wojennych z I wojny światowej. Łącznie restauracji poddano odcinek muru o długości 326 mb, przeznaczając z budżetu Miasta Krakowa na ten cel kwotę w wysokości 3,5 miliona złotych. Wykonano nową nawierzchnię alejek, biegnących wzdłuż kwater wojennych z I wojny światowej, na odcinkach o łącznej długości 245 mb, przeznaczając na ten cel, z budżetu Miasta Krakowa, kwotę w wysokości 430.000,00 zł.

W tym roku Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zamierza aplikować o środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2023, w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne”, na kontynuowanie prac na kwaterach z I wojny światowej wzdłuż muru południowego.

1 lipca przy grobie gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego odbędą się uroczystości związane z 80. rocznicą śmierci generała. Wydarzenie organizuje Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy wsparciu Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. W uroczystości w imieniu Prezydenta Krakowa udział weźmie Anna Okońska-Walkowicz, pełnomocnik prezydenta ds. polityki społecznej.

Foto: Bogusław Świerzowski/krakow.pl

Podziel się tą informacją: