Na właściwym miejscu. 550 lat obecności paulinów na Skałce

Trwający jubileusz 550 obecności paulinów na Skałce to zarówno uroczystości kościelne, jak też spotkania, koncerty, wystawy, rekolekcje czy iluminacja. Wydarzenie organizowane we współpracy z miastem i województwem odbywa się pod hasłem „Na właściwym miejscu. 550 lat obecności paulinów na Skałce”.

Od pięciu i pół wieku gospodarzami krakowskiej Skałki są paulini. Przybyli do Krakowa z klasztoru na Jasnej Górze z konkretnym zadaniem: zaopiekować się podupadającym sanktuarium św. Stanisława, biskupa męczennika, jednego z patronów chrześcijańskiej Polski. Dziś Skałka to oaza ciszy w zabieganym mieście, gdzie duch spotyka się z historią.

Sałka to dla Polaków miejsce – symbol i klucz do polskiej historii oraz kultury. Długo można wymieniać postaci, daty, fakty i przypuszczenia związane ze Skałką. Od 550 lat bracia Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika wypełniają tu misję, jaką powierzył im w 1472 roku kanonik krakowski Jan Długosz. 550 lat nieprzerwanej obecności paulinów na Skałce miało wpływ na miasto, na to, czego możemy doświadczyć tu dzisiaj.

− To moment historyczny, jesteśmy na progu jubileuszu fundacji, którą tutaj założył Jan Długosz, kanonik królewski. To było niezwykłe wydarzenie, bo wówczas paulini nie byli jeszcze tak bardzo znanym zakonem. Jubileusz to także okazja, żeby podziękować współbraciom, bo obok Jasnej Góry to jedyne miejsce, którego paulini nigdy nie opuścili pomimo różnych burz dziejowych. Wydarzenia jubileuszowe wpisujemy w cykl uroczystości, spotkań, koncertów, wystaw, w które włączają się Województwo Małopolskie i Miasto Kraków – podczas konferencji prasowej poświęconej jubileuszowi mówił o. dr Mariusz Tabulski, przeor klasztoru na Skałce, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów.

Za nami pierwsze punkty trwającego jubileuszu, który zakończy się wrześniowymi uroczystościami odpustowymi. W programie między innymi spotkania, koncerty, wystawy, rekolekcje, iluminacja. 24 czerwca odbędzie się koncert „Te Deum Laudamus”, a 9 lipca na Zamku Królewskim na Wawelu zostanie otwarta wystawa, a także odbędą się konferencja i koncert „Psalmy Dawidowe”. W jubileuszowy program wpisuje się także tegoroczna odsłona Nocy Cracovia Sacra, realizowana w cyklu Krakowskich Nocy, w której paulini biorą udział każdego roku. 14 i 15 sierpnia będzie można zobaczyć zgromadzone przez zakonników unikatowe zbiory; jest to także okazja do zaprezentowania historii klasztoru i kościoła. Program jubileuszu [pdf].

− Dla Krakowa to rok ważnych jubileuszy, które pokazują wielowiekowe trwanie miasta i zakonów tworzących to miasto. Skałka jest ważnym elementem kulturowego krajobrazu, ważnym miejscem duchowym łączącym dawny Kraków z Kazimierzem, kontrapunktem dla Wawelu. Bardzo nam zależy, by to miejsce wyciszenia, kompletacji, ale też ważnych kontekstów patriotycznych, wykorzystywało turystyczny potencjał w zakresie turystyki pielgrzymkowej i kulturowej, także w kontekście rozwoju Kwartału Klimatycznego dla dzielnicy Kazimierz i rozwoju turystyki wodnej. Dla krakowian Skałka jest też miejscem z niezwykłym potencjałem − z jej ogrodami, otwartymi przestrzeniami, bogatym kontekstem kulturowym i kalendarzem procesji, odpustów i świąt. Cieszy mnie otwartość paulinów i potrzeba zbudowania z miastem i Województwem Małopolskim nowoczesnej opowieści o tym niezwykłym klasztorze nad Wisłą i wspólnego świętowania całorocznego jubileuszu Skałki – mówi Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury.

Skałka wpisuje się w szlak ważnych klasztorów i opactw leżących nad Wisłą: poczynając od benedyktynów w Tyńcu, poprzez kamedułów na Srebrnej Górze, norbertanki na Salwatorze, a kończąc na cystersach w Mogile. Kościół na Skałce łączy w sobie walory religijne i narodowe, które wpłynęły na ukształtowanie szczególnej formy kultu św. Stanisława w Krakowie i obchodów z nim powiązanych. Tu mieści się także jedna z najważniejszych nekropolii narodowych – Panteon z kryptą zasłużonych, w których spoczywają m.in. Jan Długosz, Adam Asnyk, Karol Szymanowski i Czesław Miłosz.

Warto także przypomnieć, że 1 czerwca paulini udostępnili swoje zielone przestrzenie mieszkańcom miasta. Przyklasztorna łąka znajdująca się za murami klasztoru na Skałce została otwarta dla krakowian jako efekt umowy nieodpłatnej dzierżawy terenu przez miasto.

Fot. Anna Latocha

Podziel się tą informacją: