Kamil Cyganik laureatem Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa

Nagrodę im. Antoniego Weyssenhoffa mogą otrzymać osoby, które pracując z młodzieżą, inspirują, zachęcają do działania i poszerzają horyzonty swoich podopiecznych. Kandydatów do nagrody zgłaszają sami młodzi ludzie, a laureatów wybiera kapituła, która w tym roku postanowiła uhonorować wyjątkowego nauczyciela – Kamila Cyganika.

Nagroda im. Antoniego Weyssenhoffa została ustanowiona przez prezydenta Krakowa dla podkreślenia znaczenia pracy i działalności na rzecz młodzieży w naszym mieście. Wyróżnienie mogą otrzymać osoby pracujące z młodzieżą oraz na rzecz młodzieży, m.in. nauczyciele, wychowawcy, instruktorzy harcerscy, streetworkerzy, pracownicy świetlic środowiskowych, edukatorzy, trenerzy, pracownicy młodzieżowych domów kultury, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji, w których dorośli z zapałem oraz sukcesami pracują z młodymi ludźmi, stając się dla nich osobami inspirującymi i wspierającymi.

− W działaniach miasta staramy się właściwie odpowiadać na potrzeby różnych grup mieszkańców, stąd program Młody Kraków 2.0, w ramach którego realizujemy szereg działań skierowanych do młodzieży w wieku 13 – 26 lat, mieszkającej, uczącej się, studiującej czy pracującej w Krakowie. Uczniowie, studenci i młodzi pracownicy uczestniczą też w wielu inicjatywach edukacyjnych, sportowych, harcerskich czy pasjonackich, gdzie rozwijają talenty, wzmacniają umiejętności, kształtują charaktery. W tych miejscach młodym ludziom towarzyszą dorośli. Nagrodą im. Antoniego Weyssenhoffa chcemy dostrzegać i promować działalność tych dorosłych, którzy dają młodym szczególnie dużo zaangażowania, wsparcia, inspiracji – mówi Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa, który wziął udział w gali wręczenia nagrody.

Kandydatów do nagrody zgłaszają młodzi ludzie – to oni wskazują, kto powinien zostać w ten sposób uhonorowany. Do tegorocznej edycji przedsięwzięcia zgłoszono 9 kandydatur. Przy wyborze laureata kapituła konkursowa brała pod uwagę przede wszystkim twórcze zaangażowanie w pracę na rzecz młodzieży, umiejętność budowania relacji z osobami młodymi, aktywne i życzliwe towarzyszenie młodym ludziom we wzrastaniu, a także zakres, różnorodność, innowacyjność działań oraz ich efekty i okres prowadzonej działalności.

Nagroda dla nauczyciela wychodzącego poza schematy

W tegorocznej edycji konkursu laureatem Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa został Kamil Cyganik – nauczyciel języka polskiego w Katolickim Liceum Montessori im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w Krakowie oraz współzałożyciel Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej. Współpracuje z Fundacją Uniwersytet Dzieci. Jest trenerem technik zapamiętywania i metod efektywnej nauki, dzięki czemu nawet najmniej utalentowani humanistycznie uczniowie radzą sobie z nauką języka polskiego co najmniej dobrze. Stosuje także autorskie metody nauczania m.in. gramatyczne wersje popularnych gier, mnemotechniki – mapy myśli. W Liceum Montessori stworzył system pracy bez ocen.

Kamil Cyganik to nauczyciel, który zawsze stara się wychodzić poza sztywne ramy tradycyjnego pedagoga, ale najważniejsze jest to, że jego uczniowie uważają go za osobę ciepłą, troskliwą, wspierającą i przede wszystkim darzącą ich szacunkiem. Jak podkreślają, to nauczyciel, który posiada umiejętność znalezienia indywidualnego podejścia do uczniów. Jego wychowankowie zawsze mogą liczyć, że znajdzie czas na rozmowę i będzie uważnym słuchaczem. Uczniowie mówią o nim: „Jest dla nas przykładem nauczyciela, do którego wiedzy będziemy się odwoływać przez całe życie”.

Laureat odebrał statuetkę z podczas uroczystej gali zorganizowanej w Pałacu Krzysztofory. W gronie nominowanych do tegorocznej nagrody znaleźli się także: Marcelina Juszkiewicz, Marta Karpiel, Tomasz Kobylański, Dorota Krawczyk, Irena Kruczek, Małgorzata Sienkiewicz, Anna Szpajcher-Sokal oraz Anna Szmyd.

Patron nagrody

Patronem nagrody jest Antoni Weyssenhoff (1947 – 2010) – pedagog i działacz społeczny, który przez wiele lat z prowadził działalność wspierającą młodzież w Krakowie. Był harcmistrzem i instruktorem harcerskim, dyrektorem liceum ogólnokształcącego oraz Centrum Młodzieży im. dra H. Jordana, założycielem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego oraz Towarzystwa Inicjatyw Wychowawczych im. Janusza Korczaka. Za swoje zaangażowanie i pracę na rzecz młodych ludzi został uhonorowany Orderem Uśmiechu oraz odznaką „Honoris Gratia” przyznawaną za działalność na rzecz Krakowa.

W tym roku Nagroda im. Antoniego Weyssenhoffa została wręczona po raz drugi. W poprzedniej edycji Nagrodę Diamentowego Weyssenhoffa otrzymał pedagog oraz socjoterapeuta Maciej Skoczołek, Złotym Weyssenhoffem został nagrodzony trener Dawid Ostręga, a wyróżnienie otrzymał Zbigniew Sabiński, emerytowany dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza”, który całe swoje życie poświęcił pracy z młodzieżą.

Przypominamy, że na stronie mlodziez.krakow.pl, a także na profilu Młody Kraków można śledzić informacje o inicjatywach miasta skierowanych do młodzieży.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Podziel się tą informacją: