80. rocznica deportacji Żydów z Krakowa do obozu w Bełżcu

W tym roku przypada 80. rocznica deportacji Żydów z krakowskiego getta do obozu zagłady w Bełżcu. Z tej okazji Muzeum Krakowa zaprasza na wydarzenia upamiętniające to wydarzenie. Pierwsze z nich już 26 maja.

Przed wybuchem II wojny światowej w Krakowie mieszkało ponad 60 tys. Żydów. W utworzonym przez Niemców getcie znalazła się jedynie niewielka cześć przedwojennej żydowskiej społeczności miasta. Okupacyjny terror, przeludnienie, praca przymusowa, głodowe racje żywnościowe sprawiały, że każdy dzień spędzony w getcie był walką o przetrwanie. Pod koniec maja 1942 roku ogłoszono przymusową rejestrację, a na początku czerwca wywieziono z getta do Bełżca około 7 tys. osób. Czerwcowe deportacje Żydów zapoczątkowały masowy mord ludności żydowskiej w dystrykcie krakowskim realizowany w ramach tzw. akcji Reinhardt.

Plac Zgody (dziś plac Bohaterów Getta) był miejscem, na którym gromadzono ludność żydowską przed deportacjami. Ich przebieg dokładnie opisał polski aptekarz mieszkający w getcie, Tadeusz Pankiewicz, który obserwował wywózki z okien dyżurnego pokoju. Punktem zbornym po każdym wysiedleniu była jego apteka. W tym miejscu ludzie dzieli się informacjami o wywiezionych i ocalonych. Żydowscy znajomi polskiego aptekarza prosili go, aby napisał kronikę, w której opowiedziałby o ich losach, o tym co widział na co dzień mieszkając w getcie. W książce „Apteka w getcie krakowskim” Pankiewicz upomniał się o tych, którym nie udało się przeżyć, a o których nikt inny nie mógł się upomnieć, ponieważ zginęły całe rodziny. Obecnie w miejscu apteki Tadeusza Pankiewicza znajduje się muzeum Apteka pod Orłem, które kontynuuje misję farmaceuty upominania się o pamięć o nieobecnych, których życie zostało brutalnie przerwane

Program uroczystości:

Muzeum KL Plaszow

 • czwartek, 26 maja, godz. 17.30 – Konwój wyruszył […] do Prokocimia – spacer upamiętniający deportacje krakowskich Żydów z rampy kolejowej w Prokocimiu
  • Miejsce rozpoczęcia: brama starego Cmentarza Podgórskiego przy ul. Limanowskiego i stacji SKA Podgórze (naprzeciwko Muzeum Podgórza)
  • Prowadzenie: Andrzej Chytkowski, Kamil Karski (Muzeum KL Plaszow)
  • rezerwacje pod adresem e-mail: edukacja@plaszow.org
  • Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

Apteka pod Orłem (Muzeum Krakowa)

 • wtorek, 31 maja, godz. 18.00 – „Nas już nie ma, już nie istniejemy”. Akcja Reinhardt w Generalnym Gubernatorstwie – wykład w sali edukacyjnej Apteki pod Orłem: Mateusz Zdeb (Muzeum Krakowa)
 • czwartek, 2 czerwca, godz. 16.00–17.00 – oprowadzanie po wystawie „Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie krakowskim”: Katarzyna Kocik (Muzeum Krakowa)
  • Oprowadzanie w cenie biletu na wystawę, obowiązuje limit miejsc, rezerwacja w Centrum Obsługi Zwiedzających Muzeum Krakowa
 • piątek, 3 czerwca:
  • godz. 11.00–13.00 – spotkanie upamiętniające ofiary krakowskiego getta przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  • godz. 11.00–12.00 – „Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie krakowskim” – indywidualne, bezpłatne zwiedzanie wystawy w Aptece pod Orłem dla uczestników wydarzenia, plac Bohaterów Getta 18
  • godz. 12.00 – otwarcie wystawy plenerowej „I nigdy ich już więcej nie widzieliśmy”, plac Bohaterów Getta
  • godz. 12.10 – spotkanie ze świadkiem historii Niusią Horowitz-Karakulską, plac Bohaterów Getta
  • godz. 12.25 – prezentacja wystawy plenerowej: Katarzyna Kocik (Muzeum Krakowa)
  • godz. 13.00 – złożenie kwiatów na placu Bohaterów Getta
  • godz 13.30 – spotkanie przy Drzewku Pamięci Tadeusza Pankiewicza, placyk przy ul. Józefińskiej 35 (Urząd Miasta Krakowa, Federacja Stowarzyszeń Przewodnickich)
 • sobota, 4 czerwca
  • godz. 14.00 –„Nie było domu, gdzie by nie zabrano kogoś z najbliższych” – spacer po terenie dawnego getta w Krakowie: Jan Grabowski (Muzeum Krakowa).
   • Miejsce rozpoczęcia: plac Bohaterów Getta 18
   • Obowiązuje limit miejsc, zakup biletów online lub w kasie Apteki pod Orłem
  • godz. 17.00 – oprowadzanie po wystawie „Kraków w czasie okupacji” w Fabryce Emalia Oskara Schindlera, przewodniczka Agnieszka Szafraniec
   • Oprowadzenie w cenie biletu na wystawę, obowiązuje limit miejsc, rezerwacja w Centrum Obsługi Zwiedzających Muzeum Krakowa
  • godz. 19.00–19.40 – Głosy z krakowskiego getta – odczytanie relacji świadków czerwcowej i październikowej deportacji z getta w Krakowie
   • Miejsce rozpoczęcia: plac Bohaterów Getta
 • czwartek, 30 czerwca, godz. 18.00 – spotkanie z Anną Janowską-Ciońćką i Stowarzyszeniem Dzieci Holocaustu (sala edukacyjna Apteki pod Orłem)
 • czwartek, 4 sierpnia, godz. 14.00 – „Konspiracja w krakowskim getcie – śladami Żydowskiej Organizacji Bojowej” – spacer edukacyjny: Bartosz Heksel (Muzeum Krakowa)
  • Miejsce rozpoczęcia: plac Bohaterów Getta 18
  • Obowiązuje limit miejsc, zakup biletów online lub w kasie Apteki pod Orłem
 • czwartek, 15 września, godz. 18.00 – „Życie rodzinne w getcie krakowskim”– wykład online na profilu Apteki pod Orłem na Facebooku: Martyna Grądzka-Rejak (Muzeum Getta Warszawskiego)
 • czwartek, 20 października, godz. 18.00 – „Selektywna pamięć Europy 1941–2022: Auschwitz, Jasenovac, Warszawa, Srebrenica, Sarajewo, Prisztina, Bucza, Mariupol. Dlaczego z »nigdy więcej« pozostaje tylko »więcej«” – wykład w sali edukacyjnej Apteki pod Orłem: Mateusz Zdeb (Muzeum Krakowa)
  • Udział bezpłatny
 • piątek, 28 października, godz. 18.00 – wykład Grzegorza Siwora o Zakładzie Sierot w getcie połączony z upamiętnieniem ofiar październikowej deportacji, wykład w sali edukacyjnej Apteki pod Orłem (Grzegorz Siwor, autor książki „Enoszijut. Opowieść o Dawidzie Kurzmannie”)
  • Udział bezpłatny
 • czwartek, 17 listopada, godz. 18.00 – „Każda ofiara ma imię” – wykład online na profilu Apteki pod Orłem na Facebooku: Ewa Koper (Muzeum Pamięci w Bełżcu)

Rezerwacje:

Centrum Obsługi Zwiedzających
Rynek Główny 35 (Pałac Krzysztofory)
godziny otwarcia: poniedziałek–niedziela 10.00–19.00
telefon: 12 426 50 60
e-mail: info@muzeumkrakowa.pl

Fot. Archiwum Muzeum Krakowa

Podziel się tą informacją: