Konferencja „Sowieci w Małopolsce w świetle dokumentów urzędowych 1945-1946” – Kraków, 6 maja 2022

Oddział IPN w Krakowie zaprasza na konferencję popularnonaukową „Sowieci w Małopolsce w świetle dokumentów urzędowych 1945-1946”, która odbędzie się 6 maja 2022 r. w godz. 10.00-12.30 w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” (ul. Dunajewskiego 8).

Program

 • Otwarcie obrad
  dr hab. Filip Musiał, prof. Akademii Ignatianum, dyrektor Oddziału IPN w Krakowie
 • Zniewolić alianta. Związek Sowiecki wobec Polski 1943-1945
  dr Maciej Korkuć, IPN Oddział w Krakowie/Akademia Ignatianum
 • Armia Czerwona i NKWD wobec polskiego podziemia niepodległościowego w Małopolsce w 1945 roku
  dr Dawid Golik, IPN Oddział w Krakowie/Uniwersytet Jagielloński
 • Znad Wisły na nieludzką ziemię. Deportacje mieszkańców Małopolski do ZSRS w 1945 roku
  dr Marcin Chorązki, IPN Oddział w Krakowie
 • Akty przemocy seksualnej żołnierzy Armii Czerwonej w świetle meldunków i sprawozdań z terenu Małopolski – przyczynek do badań
  dr Anna Czocher, IPN Oddział w Krakowie/Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • „Zdarzają się wypadki grabieży mienia osobistego, biżuterii, rowerów…” – rabunki i kradzieże popełniane przez żołnierzy sowieckich w Małopolsce w świetle przekazów urzędowych (1945-1946)
  dr Paweł Mazur, IPN Oddział w Krakowie
 • Sowieci jako sprawcy zabójstw w województwie krakowskim w latach 1945-1946
  dr Dominika Pasich, IPN Oddział w Krakowie
 • Relacje Sowietów z komunistycznym aparatem władzy na terenie Małopolski w latach 1945-1946
  dr Rafał Opulski, IPN Oddział w Krakowie/Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Podziel się tą informacją: