Muzeum Krakowa zaprasza do udziału w akcji „Obok nas”

Już po raz drugi zapraszamy uczniów szkół podstawowych i średnich z Krakowa do udziału w akcji „Obok nas”, która jest organizowana w ramach tegorocznych Dni Pamięci Ofiar Gestapo w oddziale Muzeum Krakowa „Ulica Pomorska”.

Prosimy o przesyłanie do nas zdjęć miejsc pamięci związanych z wydarzeniami lub osobami z czasu II wojny światowej w Krakowie. Akcja jest skierowana do uczniów szkół podstawowych i średnich, dla których pamięć o tragedii wojny jest bliska sercu. Zależy nam na pokazaniu upamiętnień, bądź miejsc zasługujących na upamiętnienie, znajdujących się jak najbliżej miejsca zamieszkania, szkoły czy instytucji z którą czujecie się związani. Chcielibyśmy głównie przypomnieć osoby i wydarzenia, które nie są powszechnie znane, a o których przetrwała pamięć jedynie w najbliższym gronie lub według uczestników akcji szczególne zasługują na wspomnienie.

Warunkiem wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu jest przesłanie zdjęcia, na którym będzie się znajdować konkretny obiekt związany z historią okupacji niemieckiej w Krakowie oraz osoba lub grupa osób, która troszczy się o to miejsce lub po prostu pamięta o nim. Chcielibyśmy usłyszeć również historię wspominanych ludzi i wydarzeń, a także dowiedzieć się dlaczego akurat to miejsce przykuło Waszą uwagę?

Nadesłane prace i krótkie opisy miejsc znajdą się na przygotowywanej przez nas wystawie plenerowej, która będzie prezentowana w ramach Dni Pamięci Ofiar Gestapo. Fotografie oraz towarzyszące im historie będą za zgodą autorów udostępniane również na profilu Facebooka oddziałów Muzeum Krakowa. Uczestnicy akcji zostaną zaproszeni do udziału w uroczystym Apelu Pamięci w dniu 09 września tego roku, przed tablicą pamiątkową przy ulicy Pomorskiej 2, w ramach wspomnianych uroczystości Dni Pamięci. Autorzy najciekawszych otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Informacje techniczne

Nadesłane fotografie muszą być wykonane w formacie JPG lub tiff i muszą być w rozdzielczości powyżej 3,5 MB, by można było je reprodukować na wystawie plenerowej.

Muszą zawierać opis w pliku formacie Word, w którym będą zawarte następujące informacje:
1. Autor zdjęcia:
2. Nazwa miejsca:
3. Osoby występujące na zdjęciu:
4. Data wykonania fotografii:
5. Zdarzenie lub osoba, które chcemy upamiętnić.
6. Krótki opis wydarzenia lub osoby z którymi dane miejsce jest związane.
7. Dlaczego to miejsce zwróciło Waszą uwagę?  (pkt. 6 i 7 – razem maks. 200 wyrazów)

Zgłoszenie oprócz przesłanych fotografii i ich opisu musi ponadto zawierać zeskanowane lub sfotografowane następujące wypełnione dokumenty (znajdujące się w załącznikach regulaminu dostępnego do pobrania poniżej):

· Formularz zgłoszenia

· Właściwe oświadczenia RODO (dla uczestników pełnoletnich i niepełnoletnich)Prace należy przesyłać do 20 czerwca 2022 r. na  adres: dnipamieci@muzeumkrakowa.pl

Fot: Muzeum Krakowa

Podziel się tą informacją: