Przedszkolaki będą zdobywać kopce

Ok. 1800 przedszkolaków z 32 krakowskich przedszkoli weźmie udział w projekcie edukacyjnym „Przedszkolaki szlakiem kopców krakowskich”. Wydarzenie to honorowym patronatem objął Rafał Komarewicz, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

– Młode pokolenie jest przyszłością naszego miasta, dlatego warto, aby poznało jego historię. Wiedza powinna być przekazywana młodym ludziom w sposób interesujący i zrozumiały dla nich. Właśnie to robią dyrektorki samorządowych przedszkoli z Krakowa: Ewa Gubała, Aneta Stachyra oraz Anna Stocka. To one są pomysłodawczyniami i inicjatorkami projektu „Przedszkolaki szlakiem kopców krakowskich”. W ubiegłym roku rozmawialiśmy na temat poszerzenia istniejącej już inicjatywy. Uważam, że jest to program wartościowy, o dużym potencjale edukacyjnym. Dlatego zdecydowałem się na złożenie poprawki do budżetu na rok 2022 w wysokości 100 tys. zł, która pokryła koszty związane z tym programem – mówi Rafał Komarewicz, przewodniczący Rady Miasta Krakowa, który także podziękował Prezydentowi Miasta Krakowa Jackowi Majchrowskiemu, że poparł zabezpieczenie środków na ten cel w budżecie.

Celem nadrzędnym projektu jest rozwijanie u dzieci więzi z najbliższym środowiskiem, przez poznawanie bogactwa miejsc, w których żyją, pielęgnowanie zwyczajów i obrzędów oraz poznawanie kultury materialnej. Dzieci podczas wycieczek będą miały możliwość poznania swoich rówieśników, nawiązania nowych relacji oraz wspólnego rozwijania zainteresowań związanych z historią i kulturą Krakowa. Program realizowany będzie w dwóch turach – wiosennej, która rozpoczyna się już 4 maja i jesiennej, której początek planowany jest na wrzesień 2022 r.

– Jest to projekt bardzo kompleksowy. Wszyscy jego uczestnicy mają zapewniony przejazd, licencjonowanego przewodnika na cztery krakowskie kopce. Te cztery wycieczki dla każdego z przedszkoli biorących udział w projekcie będą zwieńczone wystawą plastycznych prac przestrzennych, które będą podsumowaniem projektu – mówiła Aneta Stachyra, dyrektorka Przedszkola Samorządowego nr 125 . I dodawała, że w tej edycji odbędzie się  w sumie 128 wycieczek na cztery krakowskie kopce.

– Ostatnim wyzwaniem przedszkolaków będzie Kopiec Józefa Piłsudskiego. Kiedy dzieci go zdobędą, wspólnie będziemy świętować zakończenie projektu, a dzieci otrzymają certyfikat zdobywcy kopców – dodawała Ewa Gubała, dyrektorka Samorządowego Przedszkola nr 130.

Strona projektu na fb

Konferencja prasowa na fb

Realizatorem projektu jest Centrum Młodzieży im. dra Henryka Jordana.

Partnerem projektu jest Krakowski Odział Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP.  

Podziel się tą informacją: