Kraków bezpieczny i otwarty dla turystów

Przeciwdziałanie skutkom pandemii i odbudowa ruchu turystycznego, również w kontekście toczącej się wojny na Ukrainie – to wyzwania, przed którymi stoi dziś Kraków. Prezydent miasta zapewnia, że nasze zaangażowanie w konflikt na Ukrainie polega tylko i wyłącznie na pomaganiu. Kraków jest miastem bezpiecznym i otwartym dla wszystkich gości i z kraju, i zza granicy

Przyjedź do Krakowa

Aby zwiększyć efekt działań promocyjnych Krakowa, Urząd Miasta Krakowa będzie realizował dwuletni, partnerski projekt „Małopolska – cel podróży”, finansowany z funduszy unijnych. Zakłada on wsparcie dla rozwoju turystyki Małopolski i Krakowa w kontekście przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. Umowa o dofinansowanie tego projektu została podpisana, co sprawia, że można rozpocząć działania.

Zaplanowane działania promocyjne mają służyć odbudowaniu ruchu turystycznego, a więc będą służyć całej branży. W ramach projektu, oprócz działań marketingowych w mediach, odbędą się również wyjazdowe „misje gospodarcze” z udziałem lokalnych przedsiębiorstw.

Kierunek działań promocyjnych

Ze względu na to, że największy spadek liczby turystów spowodowany pandemią COVID-19 dotyczył turystów zagranicznych, kampania będzie ukierunkowana wyłącznie na rynki zewnętrzne. Spośród różnych kierunków, z jakich dotychczas przyjeżdżali turyści do Małopolski wybrano dwa główne: niemiecki i brytyjski. W roku 2020, czyli już w warunkach pandemii, Małopolskę odwiedziło bowiem najwięcej turystów właśnie z tych dwóch krajów. Wybór ten wynika także z przeprowadzonego badania opinii branży turystycznej, które wskazało te dwa kraje jako najbardziej właściwe pod kątem działań promocyjnych.

W przypadku branży MICE działania będą realizowane globalnie, ponieważ turystyka biznesowa nie obejmuje pojedynczych rynków. Kongresy organizowane są przez międzynarodowe stowarzyszenia, skupiające przedstawicieli krajów z wszystkich kontynentów.

Projekt ma charakter partnerski i jest realizowany we współpracy Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Urzędu Miasta Krakowa.

Fot. Jan Graczyński

Podziel się tą informacją: