Atrakcyjny weekend w Muzeum Fotografii

Muzeum Fotografii zaprasza na wyjątkowe warsztaty i spotkania. W najbliższy weekend będzie można zapoznać z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa autorskiego. Ponadto odbędzie się również spotkanie wokół fotografii w wierszach Wisławy Szymborskiej. Już teraz warto się zapisać, limit miejsc ograniczony.

26 lutego, godz. 11.00

  • Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o prawie autorskim, ale nie wiedziałeś, kogo zapytać
  • MuFo Józefitów, ul. Jozefitów 16

Współcześnie w kontekście kultury i sztuki, ale także twórczości fotograficznej, bardzo często mówi się o prawie autorskim. Czym ono właściwie jest? Czy to oznacza, że gdy coś jest nim chronione to nie możemy z tym nic zrobić? Czy jeśli ktoś wykorzysta nasze zdjęcia bądź wizerunek, robi to legalnie? MuFo zaprasza na spotkanie poświęcone ochronie wizerunku, ale także prawu autorskiemu. W trakcie spotkania będzie można się zapoznać nie tylko z podstawowymi zasadami prawa autorskiego, ale również jego specyfiką w odniesieniu do medium fotograficznego na wybranych przykładach pochodzących ze zbiorów Muzeum Fotografii.

Prowadzenie: Natalia Fyderek

Ważne informacje
• Cena: 10 zł.
• Liczba miejsc w grupie ograniczona (o udziale decyduje kolejność zgłoszeń).
• Zapisując się prosimy o podanie w tytule maila dat interesujących Państwa spotkań.
• Informacje i zapisy: edukacja@mufo.krakow.pl.

26 lutego, godz. 17.00

  • Podtrzymywanie na duchu. Delikatne spotkanie wokół fotografii w wierszach Wisławy Szymborskiej
  • MuFo Józefitów, ul. Jozefitów 16

Fotografia jest stale obecna w poezji Wisławy Szymborskiej. Pojawia się jako element zdziwienia, przemiany w czasie, refleksji na temat korzeni, rodziny, pamięci. Jest także źródłem humoru, dystansu do siebie i świata oraz do upływającego czasu. Noblistka słynęła z tworzenia collage’y i pocztówek do swoich wierszy. Te wszystkie tematy, osnute wokół roli fotografii w jej poezji, będziemy twórczo analizować i odnosić do świata poprzez formę collage’u i rozmowę.

Collage jako forma uniwersalna, oparta na czerpaniu z ikonosfery i sztuk pięknych – zdjęcia, reklamy, wycinka z gazety oraz na słowie, będzie dla nas medium do zbliżenia się do poezji Wisławy Szymborskiej i ukrytych w niej sensów. Spotkanie będzie składało się z trzech części. Pierwszą z nich będzie omówienie roli fotografii w twórczości Wisławy Szymborskiej, drugą – rozmowa o collage’u z odniesieniem do prac noblistki, zaś trzecią stanowić będzie prezentacja wybranych ze zbiorów MuFo fotografii, podlanych cytatami z wierszy Szymborskiej i przetworzonych artystycznie w serię minicollage’y.

Prowadzenie: Lola Styrylska-Gałażyn, dr Maria Wąchała-Skindzier

Ważne informacje:

  • Czas trwania: 1,5 h
  • Cena: 5 zł.
  • Liczba miejsc w grupie ograniczona (o udziale decyduje kolejność zgłoszeń)
  • Informacje i zapisy: edukacja@mufo.krakow.pl

Więcej informacji na stronie MuFo.

Fot. materiały prasowe

Podziel się tą informacją: