III Konkurs dla dzieci i młodzieży w Dzielnicy II Grzegórzki poświęcony osobie gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” (1895-1953)

24 lutego br. przypada 69. rocznica śmierci generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila” (1895-1953) Ośrodek Edukacji Obywatelskiej, filia Centrum Młodzieży im. H. Jordana w Krakowie wraz ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Krakowie, organizują trzeci już konkurs poświęcony osobie generała „Nila”. Patronat nad konkursem objęła Pani Małgorzata Ciemięga Przewodnicząca Rady Dzielnicy II Grzegórzki. Jest on skierowany do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Dzielnicy II.

 

Dziesięcioletni August Emil Fieldorf, fot. ze zbiorów Marii Fieldorf i Leszka Zachuty

Tegoroczna edycja konkursu ma na celu poznanie osoby generała “Nila” oraz zabytków i ważnych  miejsc   na    terenie    Dzielnicy II Grzegórzki, z którymi stykał się w czasach swojej młodości. Uczestnicy konkursu idąc niejako jego śladami poznają zabytki, budowle i miejsca, a potem je zinterpretują plastycznie i fotograficznie. Wykaz ich znajduje się w regulaminie konkursu

August Emil Fieldorf “Nil”

Temat konkursu brzmi:
Śladami Augusta Emila Fieldorfa
po zabytkach, budynkach i miejscach Dzielnicy II Grzegórzki

Konkurs odbywa się w trybie on-line i został przedłużony do 11 marca 2022 r.
Szczegóły zawarte są w regulaminie konkursu, który jest do pobrania poniżej. Zachęcamy do udziału w konkursie. W przypadku pojawienia się pytań proszę o telefon 12 259-49-37

Mariusz Jabłoński

Karta zgłoszenia
Regulamin
Broszura o gen. Auguście Emilu Fieldorfie “Nilu”

Podziel się tą informacją: