„Działalność kulturalno-społeczna rodziny Dąmbskich w Kalinie Wielkiej”. Warsztaty online dla nauczycieli – Kraków, 23 lutego 2022

W ramach projektu edukacyjnego „Ziemianie jako sąsiedzi – kulturotwórcza rola dworów polskich w latach 1918-1945” zapraszamy nauczycieli na warsztaty online, poświęcone aktywności społecznej rodziny Dąmbskich z Kaliny Wielkiej, w pierwszej połowie XX wieku. Spotkanie poprowadzi Marek Barton.

Transmisja na Facebooku Oddziału IPN w Krakowie – 23 lutego 2022 r., w godz. 16.30-18.00.

Dąmbscy stanowili rodzinę średniozamożnego ziemiaństwa, zamieszkałego od XVIII wieku na ziemi miechowskiej. Głównym celem wirtualnego spotkania będzie ukazanie, poprzez przykład tej jednej rodziny, aktywności ziemian w ich małych ojczyznach, szczególnie w sferze podniesienia poziomu życia i kultury mieszkańców wsi. Przykład Dąmbskich wskazuje na pewną prawidłowość obowiązującą w środowisku, ujawniającą się w aktywności na rzecz wspierania rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego wsi polskiej w XIX i XX wieku.

Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną materiały z archiwum rodzinnego, będące w posiadaniu Marka Bartona. Nasz gość jest prawnukiem Adolfa Dąmbskiego, ostatniego właściciela majątku w Kalinie Wielkiej, a także krewnym zmarłej przed niespełna rokiem Amelii z Dąmbskich Duninowej, laureatki nagrody IPN Świadek Historii (2018).

Marek Barton jest absolwentem Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (kierunek historia). Jest uczestnikiem Szkoły Doktorskiej „Anthropos” Instytutów Polskiej Akademii Nauk, gdzie w Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów przygotowuje pracę doktorską poświęconą filozofii polskiej w okresie stalinizmu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zaangażowania polskich intelektualistów w ideologię komunistyczną oraz dziejów ziemiaństwa. Naukowiec jest również sympatykiem Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.

Uwaga

W związku warsztatami 23 lutego oraz kończącymi się feriami zimowymi w ostatnich pięciu województwach informujemy, że termin rejestracji szkół uczestniczących w ogólnopolskim konkursie historycznym „Ziemianie jako sąsiedzi – kulturotwórcza rola dworów polskich w latach 1918-1945” został przedłużony do 28 lutego 2022 r. Zapraszamy do udziału w konkursie, który jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Szczegóły w regulaminie konkursu.

Podziel się tą informacją: