Park wokół Dworku Matejki w Krzesławicach wypięknieje

W Krakowie powstaje kolejne wyjątkowe miejsce. Otoczenie Dworku Jana Matejki w Krzesławicach będzie nawiązywać do historycznego układu parkowego. Odtworzony zostanie zarys ogrodu geometrycznego przed dworem i swobodny układ alejek w pozostałej części.

Obecnie trwają prace związane z wykonaniem ogrodzenia nawiązującego formą do istniejącej bramy wjazdowej na teren parku. Wykonawca rozpoczął działania związane z wykonaniem nawierzchni mineralnej wraz z obrzeżem stalowym. Prowadzone są również prace związane z pielęgnacją zieleni istniejącej.

W ramach inwestycji pojawią się również elementy małej architektury takie jak: ławki, stojaki na rowery, stoły piknikowe, kosze na śmieci, poidełko. Powstaną też nowe ścieżki i oświetlenie.

Wzdłuż rzeki Dłubni występuje roślinność charakterystyczna dla łęgu, dlatego przewidziano jej odtworzenie oraz zachowanie części łąki kwietnej.

Więcej o renowacji Dworku Jana Matejki przeczytasz w naszym cyklu #krakowheritage.

Fot. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK

Podziel się tą informacją: