Porozmawiajmy o Krakowie… – weź udział w ankiecie

Urząd Miasta Krakowa zaprasza do udziału w akcji ankietowej „Porozmawiamy o Krakowie… w dzielnicach VIII-XIII”. Anonimowa ankieta skierowana jest do mieszkańców i mieszkanek sześciu południowych dzielnic Krakowa. Jej celem jest zebranie potrzeb oraz pomysłów na dalszy zrównoważony rozwój miasta.

Ankietę można wypełnić do 27 marca tutaj lub w punktach stacjonarnych, których wykaz zostanie opublikowany na wspominanej stronie internetowej.

Celem badania jest zebranie opinii mieszkańców i mieszkanek dotyczących działań miasta na rzecz poprawy jakości życia w ich najbliższym otoczeniu.

Opracowane wyniki ankiet zostaną omówione na spotkaniach, w których wezmą udział zastępcy prezydenta miasta Krakowa oraz dyrektorzy komórek organizacyjnych urzędu oraz z miejskich jednostek organizacyjnych. Spotkania odbędą się w każdej ze wskazanych dzielnic w okresie od kwietnia do czerwca.

Podczas planowanych wydarzeń odbędzie się również prezentacja zamierzeń inwestycyjnych miasta we wskazanym obszarze, a następnie odbędzie się dyskusja, w trakcie której mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje pomysły zmian w najbliższym otoczeniu.

Fot. Obywatelski Kraków

Podziel się tą informacją: