W Krakowie pochowano Zofię Sokołowską, uczestniczkę Akcji Specjalnej „Koppe”

9 lutego 2022 r. na cmentarzu Rakowickim w Krakowie pochowano, zmarłą 27 stycznia, Zofię Sokołowską „Dzidzię”, uczestniczkę Akcji Specjalnej „Koppe”, przeprowadzonej 11 lipca 1944 r. przez żołnierzy harcerskiego batalionu „Parasol” i Kedywu Okręgu Kraków AK. Podczas uroczystości żałobnych krakowski IPN reprezentowali naczelnik oddziałowego Archiwum Rafał Dyrcz i Marcin Kapusta. Wicewojewoda Ryszard Pagacz przekazał rodzinie Zmarłej przyznany jej w ub. roku Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości.

Zofia Sokołowska, mając 16 lat, wstąpiła w 1942 r. do Związku Odwetu ZWZ. Przyjęła pseudonim „Dzidzia” i otrzymała przydział do służby łączności. Była łączniczką przewożącą pocztę i prasę konspiracyjną oraz kurierką dostarczającą broń i materiały dywersyjne. Wiosną 1944 r. znalazła się w grupie dziewcząt wyznaczonych do przygotowania i uczestniczenia w akcji mającej na celu likwidację Wilhelma Koppego, wyższego dowódcy SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie. Była jedną z kilku łączniczek, które sygnalizowały przejazd wozu wiozącego Koppego.

W 1944 r, po sformowaniu Samodzielnego Batalionu „Skała”, brała udział w potyczkach i bitwach Baonu w sierpniu i wrześniu.
W ostatnich latach uczestniczyła we współorganizowanych przez krakowski oddział IPN uroczystościach rocznicowych Akcji Specjalnej Koppe. Gościła także na sesji naukowej, poświęconej akcji, zorganizowanej w 70. rocznicę tego wydarzenia.

Zofia Sokołowska była niezwykle skromna, nie zabiegała o zaszczyty i honory. Dzieląc się wspomnieniami z harcerzami, którym bliska jest historia i tradycja Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej, nigdy nie zaznaczała swojego wkładu w walkę zbrojną z okupantem.

Tekst i foto: IPN Kraków

Podziel się tą informacją: