Muzeum AK zaprasza do udziału w konkursach

14 lutego to nie tylko walentynki, ale też ważna data dla Muzeum Armii Krajowej. W tym dniu przypada 80. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową z rozkazu premiera i naczelnego wodza gen. Władysława Sikorskiego. Z tej okazji Muzeum AK zaprasza do udziału w konkursach.

Zmiana Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową miała podkreślić doniosłość przeprowadzanej operacji scaleniowej. Jej celem było połączenie sił konspiracyjnych organizacji wojskowych, prowadzących działalność na terenie okupowanej Polski. Z okazji rocznicy Muzeum AK proponuje udział w dwóch konkursach patriotycznych: „Na straży pamięci” i „Śladami Armii Krajowej i zbrojnego podziemia niepodległościowego w Małopolsce”.

Na straży pamięci

Konkurs „Na straży pamięci” nawiązuje swoją nazwą do kampanii promocyjnej muzeum. Ma on charakter indywidualny i jest przeznaczony dla młodzieży małopolskich szkół podstawowych (klasy VI-VIII) oraz ponadpodstawowych.

Zasady są proste: uczestnicy mają za zadanie przedstawić w formie 60-sekundowego nagrania filmowego pomysły na to, jak można upamiętnić działalność ZWZ-AK. Praca konkursowa powinna dotyczyć jednego z trzech głównych obszarów tematycznych:

  • jak walczyli żołnierze Armii Krajowej?
  • jakie miejsca są związane z walką o niepodległość w Twojej okolicy?
  • jak wyglądałaby konspiracja podczas II WŚ, gdyby korzystano z dzisiejszych technologii?

Regulamin zabawy dopuszcza szeroki wachlarz możliwości twórczych, a więc nagranie pracy przy pomocy trybu wideo w telefonie, kamery czy też aplikacji internetowej jak Instagram czy TikTok.

Celem konkursu jest popularyzacja i upowszechnienie wiedzy na temat polskiego podziemia niepodległościowego z okresu II wojny światowej, w szczególności ZWZ-AK, a także zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest zachowanie w pamięci wydarzeń z lat 1939-1945. Stworzenie pracy konkursowej pozwoli też uczestnikom rozwinąć umiejętność kreatywnego myślenia i artystycznego tworzenia przy pomocy łatwo dostępnych narzędzi.

Termin przesyłania nagrań filmowych na adres mailowy konkurs@muzeum-ak.pl upływa 14 marca. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe). O wygranej zadecyduje m.in. wartość merytoryczna pracy, samodzielność jej wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny.

Ogłoszenie wyników nastąpi 21 marca. Na laureatów będą czekać m.in. bezpłatne wejściówki do Parku Wodnego w Krakowie oraz gry planszowe, komiksy i wydawnictwa o tematyce historycznej.

Śladami Armii Krajowej i zbrojnego podziemia niepodległościowego w Małopolsce

Drugi konkurs „Śladami Armii Krajowej i zbrojnego podziemia niepodległościowego
w Małopolsce” związany jest z wydanym przez Muzeum AK przewodnikiem historyczno-krajoznawczym. Współorganizatorem wydarzenia jest 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej.

Konkurs ma charakter dwuetapowy i jest skierowany do zespołów uczniowskich średnich szkół mundurowych województwa małopolskiego. Główne zadanie polega na przygotowaniu przez każdy z zespołów ankiety badawczej wraz z załącznikami. Do 1 marca szkoły mają możliwość zgłoszenia uczestników, natomiast prace konkursowe można przesyłać na adres e-mail konkurs_AK80@muzeum-ak.pl do 30 kwietnia.

Celem konkursu jest zarówno rozwijanie zainteresowań uczniów na polu historycznym, jak i dokumentowanie losów polskich żołnierzy przez inwentaryzowanie obiektów upamiętniających działania zbrojne Wojska Polskiego i organizacji partyzanckich.

Lista laureatów zostanie ogłoszona 16 maja.

Fot. Muzeum AK / materiały prasowe

Podziel się tą informacją: