Zarządzanie miejscem dziedzictwa UNESCO – spotkanie online

Trwają konsultacje w sprawie planu zarządzania miejscem światowego dziedzictwa UNESCO dla historycznego centrum Krakowa. Już dziś o godz. 16.00 na platformie MS Teams odbędzie się otwarte spotkanie dla mieszkańców.

Plan zarządzania zespołem miejskim wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa podejmuje wiele problemów związanych z jego ochroną. Dlatego potrzebne jest podsumowanie dokonanych analiz i sformułowanie wniosków ogólnych. Dokument jest pierwszą tak ambitną i całościową próbą ujęcia i podsumowania najpilniejszych wyzwań, które powinny być podjęte w procesie zarządzania dobrem wpisanym na Listę UNESCO.

Na zlecenie miasta opracowania planu podjął się zespół wybitnych specjalistów z zakresu światowego dziedzictwa: prof. Jacek Purchla, prof. Bogusław Szmygin i dr Andrzej Siwek. Wykonawcy opracowania zostali wybrani w drodze zamówienia publicznego.

Konsultacje społeczne

Proces przygotowania i wdrożenia planu został podzielony na kilka etapów. Pierwszy z nich – opracowanie dokumentu – zrealizowano w 2021 r. Obecnie trwa etap drugi – konsultacje społeczne. Prowadzą je autorzy opracowania i Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach konsultacji, które potrwają do piątku, 18 lutego, została przygotowana specjalna ankieta, zaplanowano też dwa eksperckie dyżury telefoniczne oraz spotkanie konsultacyjne online:

  • dyżury konsultacyjne eksperta: środa, 9 lutego, w godz. 12.00–14.00 pod numerem telefonu 12 616 19 29
  • ankieta konsultacyjna online dostępna jest do 18 lutego – link tutaj.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji społecznych można znaleźć na stronie obywatelski.krakow.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podziel się tą informacją: