Akademia dydaktyczna w… formach teatralnych

10.02.2022  godz. 16:30

Muzeum Krakowa zaprasza Nauczycielki i Nauczycieli do udziału w kolejnej edycji warsztatów metodycznych koncentrujących się na metodach edukacyjnych i środkach dydaktycznych możliwych do zaadaptowania na gruncie edukacji szkolnej.Muzeum Krakowa zaprasza Nauczycielki i Nauczycieli do udziału w kolejnej edycji warsztatów metodycznych koncentrujących się na metodach edukacyjnych i środkach dydaktycznych możliwych do zaadaptowania na gruncie edukacji szkolnej.

Program ma na celu wzmocnienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli, stworzenie bezpiecznej przestrzeni do uczenia się nowych rzeczy oraz inspirowanie do korzystania z nowych, twórczych rozwiązań edukacyjnych.

Obecna edycja warsztatów dedykowana jest nauczycielom przedmiotów humanistycznych w szkołach podstawowych (kl. IV-VIII) oraz ponadpodstawowych.

Warsztaty metodyczne, limity uczestników – 20 osób, obowiązują zapisy również na zajęcia zaplanowane na platformie Zoom
W ramach tego cyklu realizujemy warsztaty poświęcone metodom edukacyjnym i środkom dydaktycznym, które można zaadaptować na potrzeby edukacji szkolnej.
Po doświadczeniach minionego roku, jak również odpowiadając na trafiające do nas prośby środowiska nauczycielskiego, niektóre jego elementy planujemy zorganizować w formie zdalnej, dzięki czemu możliwe będzie dotarcie do większej liczby nauczycieli (również tych spoza Krakowa).

Spotkania odbywać się będą w czwartki.

Współczesny teatr nie tylko daje możliwość zachowania ciągłości kultury, ale także pozwala rozpoznać schematy relacji społecznych, uzupełnić ich braki oraz odkryć nowe możliwości interakcji drogą działań na scenie. Co więcej, poprzez fizyczność aktora teatr uruchamia także pamięć kinestetyczną. Jak więc korzystać z tej formy i pomóc uczniom rozwijać się poprzez sztukę teatru? Jak dzięki teatrowi uczyć się przez doświadczenie i np. zrozumieć pozytywistyczne cechy powieści albo zamienić wiersz na kukiełkowe przedstawienie? Te oraz inne zagadnienia będą podstawą do przeprowadzenia warsztatu na temat wykorzystania form teatralnych
w edukacji szkolnej.

Miejsce: Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (sala edukacyjna, IV piętro)
Limit: 25 osób

Formularz zgłoszeniowy: http://webapp-int.mhk.pl/limesurvey/index.php/769666?lang=pl

Prowadząca: dr Karina Janik (Muzeum Krakowa, dział Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa) – badaczka, muzealniczka. Badawczo zainteresowana parateatrem wywodzącym się z Polski z lat 70., Stanisławem Wyspiańskim oraz twórczością związaną z niematerialnym dziedzictwem kultury. Autorka tekstów i wydarzeń twórczo-edukacyjnych w Muzeum Krakowa, m.in. do wystawy Helena Modrzejewska – Z miłości do sztuki (2009), kuratorka wystaw Krzysztof Litwin – portret artysty (2012) i Teatr w Nowej Hucie (2013), W chocholim tańcu (2021). Autorka i koordynatorka programu Zagraj w teatr łączącego licea z humanistycznym programem uniwersyteckim poprzez formy artystyczne (dramatopisarstwo, etiudy teatralne i retorykę).  Autorka i koordynatorka warsztatów i szkoleń dla pracowników Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Performatywne gmachy uczestnictwa; Działania performatywne w muzeum (2014), Wandziny – wianki od nowa (2021). Pracuje w dziale muzeum – Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa. Publikowała w Performerze.

Informacje organizacyjne:

Informacje organizacyjne dotyczące Akademii Dydaktycznej:

· Udział w zajęciach jest bezpłatny

· Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Rezerwacje: Centrum Obsługi Zwiedzających, Rynek Główny 35, e-mail: info@muzeumkrakowa.pl, tel. 12 426 50 60

·Zajęcia odbywać się będą głównie stacjonarnie z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. Muzeum Krakowa zastrzega sobie możliwość zmiany formy warsztatów na online w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej.

Link do informacji o programie:https://muzeumkrakowa.pl/akademia-dydaktyczna-warsztaty-metodyczne

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Działem Edukacji: edukacja@muzeumkrakowa.pl.

Podziel się tą informacją: