Ruszył nabór do zespołu ds. murali

Rozpoczął się nabór do rocznego, pilotażowego projektu, jakim jest działalność zespołu ds. murali. Jeśli jesteś artystą, kuratorem, badaczem, pasjonatem sztuki miejskiej, leży Ci na sercu wygląd miasta, właściwe zagospodarowanie miejskiej przestrzeni – to szukamy właśnie Ciebie! Zgłoszenia zbierane są do 31 stycznia.

Zespół ds. murali będzie interdyscyplinarną jednostką odpowiedzialną za opiniowanie nowych wniosków, a także gromadzenie i udostępnianie dokumentacji związanej z istniejącymi i powstającymi muralami. Ma on umożliwić wydziałom, jednostkom i instytucjom zintegrowane zarządzanie i decydowanie w kwestiach dotyczących murali, zwłaszcza przy ocenie ich kondycji.

Celem działania zespołu jest również troska o jakość przestrzeni, podniesienie atrakcyjności miejsca, ochrona strefy UNESCO i strefy buforowej w kontekście przyjętego prawa lokalnego (uchwały krajobrazowej oraz uchwał dotyczących parków kulturowych), a także promocja murali i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie ich powstawania. Dodatkowe informacje o polityce muralowej miasta można znaleźć tutaj.

Do 31 stycznia potrwa nabór do rocznego, pilotażowego projektu, jakim jest działalność zespołu ds. murali. Zaproszenie do włączenia się w prace zespołu kierowanie jest do artystów, kuratorów, badaczy, pasjonatów sztuki miejskiej osób, którym leży na sercu wygląd miasta, właściwe zagospodarowanie miejskiej przestrzeni.

Deklaracje uczestnictwa w zespole powinny zawierać opis dotychczasowych doświadczeń i zrealizowanych projektów w zakresie tematów związanych ze sztuką w przestrzeni miejskiej oraz opis motywacji ukazujący wizję pracy w zespole. Można załączyć rekomendacje środowisk, organizacji pozarządowych lub instytucji prowadzących działalność w tym obszarze.

Fot. Bogusław Świerzowski / kraków.pl

Podziel się tą informacją: