Błogosławiona Hanna Chrzanowska patronką skweru w Krakowie

Hanna Chrzanowska – pionierka pielęgniarstwa społecznego, patronka środowisk medycznych została patronką skweru przy ul. Łobzowskiej. Decyzję w tej sprawie podjęli radni podczas sesji Rady Miasta Krakowa w środę, 3 listopada.

Z wnioskiem o nazwanie imieniem bł. Hanny Chrzanowskiej obszaru w sąsiedztwie murów klasztoru sióstr karmelitek bosych wystąpiło Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich w Krakowie, Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie oraz parafia św. Mikołaja. Nazwanie tego terenu upamiętni zasłużoną dla krakowskiego jak i polskiego pielęgniarstwa osobę Hanny Chrzanowskiej.

Swoją postawą w życiu prywatnym jak i publicznym zasłużyła na tytuł błogosławionej Kościoła Katolickiego oraz zapisała się na kartach historii podejmując działania zmierzające do zapewnienia osobom chorym godnej opieki pielęgniarskiej. Hanna Chrzanowska od końca II wojny światowej do śmierci mieszkała przy ul. Łobzowskiej w związku z tym lokalizacja skweru jej imienia jest jak najbardziej trafna – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Proponowana nazwa uzyskała pozytywną opinię Zespołu ds. Nazewnictwa Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa.

Hanna Chrzanowska urodziła się 7 października 1902 r. w Warszawie. W 1910 r. rodzice Hanny przenieśli się do Krakowa, gdzie prof. Ignacy Chrzanowski objął katedrę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tu uczyła się najpierw prywatnie a następnie w Gimnazjum Sióstr Urszulanek. Po maturze przeszła kurs pielęgniarski, aby nieść pomoc ofiarom wojny polsko – bolszewickiej. W 1920 r. rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po otwarciu Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa przerwała studia i wstąpiła do nowo otwartej szkoły aby całkowicie poświęcić się pielęgniarstwu. Po ukończeniu szkoły w 1924 r. wyjechała na stypendia do Francji i Belgii, gdzie pogłębiała swą wiedzę, zwłaszcza w zakresie pielęgniarstwa społecznego.

W latach 1926–1929 pracowała jako instruktorka w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie. Od 1929 do 1939 r. redagowała miesięcznik „Pielęgniarka Polska” – pierwsze w Polsce czasopismo zawodowe dla pielęgniarek. Mieszkała w tym czasie w Warszawie.

Uczestnicząc w pracach Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych brała udział w przygotowaniu uchwalonej przez Sejm w 1935 r. „Ustawy o pielęgniarstwie”. Ustawa ta, uznawana za jedną z najlepszych w świecie, regulująca zawodowy status pielęgniarek obowiązywała w Polsce prawie do końca XX wieku. Przyczyniła się również do powołania w 1937 r. Katolickiego Związku Pielęgniarek Polskich.

Na początku II wojny światowej wróciła do Krakowa i pracowała w Polskim Komitecie Opiekuńczym, poświęcając siły opiece nad uchodźcami, więźniami i przesiedlonymi. Szczególną troską otaczała osierocone dzieci, w tym dzieci żydowskie, poszukując dla nich rodzin zastępczych i bezpiecznych miejsc pobytu. Po wojnie pracowała w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarsko–Położniczej jako kierowniczka działu pielęgniarstwa społecznego. Wyjechała na stypendium do USA, gdzie pogłębiła swą wiedzę w zakresie pielęgniarstwa domowego. Doświadczenie wykorzystała organizując pielęgniarstwo przyszpitalne i domowe. Przez wiele lat wykładała metodykę pielęgniarstwa otwartego w Szkole Instruktorek Pielęgniarstwa w Warszawie.

W 1957 r. objęła funkcję dyrektorki Szkoły Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Kobierzynie, a po likwidacji placówki, przeszła na wcześniejszą emeryturę. Nadal jednak brała czynny udział w pracach Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Opracowała, cieszący się wielkim uznaniem, podręcznik „Pielęgniarstwo w otwartej opiece zdrowotnej”. Emerytura nie oznaczała dla niej stanu odpoczynku. Znała bowiem z autopsji problemy wielu schorowanych ludzi – samotnych, opuszczonych i niepełnosprawnych, pozbawionych opieki. Przy wsparciu ze strony władz kościelnych, organizowała placówki pielęgniarstwa parafialnego w Krakowie i całej archidiecezji.

Hanna Chrzanowska zmarła w Krakowie 29 kwietnia 1973 r. Uroczystościom pogrzebowym na cmentarzu Rakowickim przewodniczył ks. kard. Karol Wojtyła.

Osoby bliżej znające Hannę Chrzanowską dają zgodne świadectwo, że w sposób heroiczny wypełniała przykazanie miłości bliźniego. Stąd w środowisku krakowskich pielęgniarek zrodziła się myśl, aby podjąć starania o jej beatyfikację. W 1995 r., pielęgniarki skupione w Katolickim Stowarzyszeniu Pielęgniarek i Położnych, zwróciły się z prośbą do ks. kard. Franciszka Macharskiego o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego. Beatyfikacja nastąpiła 28 kwietnia 2018 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Podziel się tą informacją: