Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow będzie otoczone zielenią

Rozpoczyna się porządkowanie terenu oraz nasadzenia zastępcze związane z powstawaniem Muzeum KL Plaszow. Zarówno otoczenie, jak i teren byłego obozu zachowają zielony i otwarty charakter. Sam budynek Memoriału, który powstanie na działce sąsiadującej z byłym obozem, będzie wpisywać się w naturalne ukształtowanie terenu.

Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow obejmuje teren o powierzchni ok. 40 hektarów: obszar ok. 37 hektarów wpisany do rejestru zabytków i przyległy teren o powierzchni ok. 3 hektarów. Porządkowanie tego ostatniego obszaru, a więc usuwanie roślinności i sprzątanie śmieci oraz nasadzenia zastępcze potrwają do końca 2021 r.

Zgodnie z ostatecznymi decyzjami zezwalającymi na wycinkę, po jej zakończeniu przy ul. Kamieńskiego i ul. Swoszowickiej posadzonych zostanie 295 drzew, w tym: dąb szypułkowy, jarząb pospolity, sosna pospolita, klon jawor, grab pospolity czy buk pospolity. Dodatkowo, od strony ul. Lecha, zaplanowano strefę buforową, gdzie również zostaną posadzone drzewa.

Poza terenem poobozowym, ale w jego bezpośrednim sąsiedztwie planowana jest budowa muzealnego budynku, Memoriału wraz z parkingiem. To tam prowadzone będzie porządkowanie terenu. W Memoriale znajdzie się wystawa stała oraz infrastruktura zapewniająca funkcjonowanie muzeum (punkt informacyjny, kasa, toalety).

Memoriał zostanie wybudowany na działce przylegającej do terenu poobozowego od strony ul. Kamieńskiego, która nie przynależy do historycznego obszaru KL Plaszow, a jedynie z nim sąsiaduje. Architekci wykorzystali naturalne ukształtowanie terenu i zaprojektowali obiekt wtopiony w skarpę, schowany pod ziemią, z widoczną jedynie elewacją zachodnią, z którego rodzajem pomostu przechodzącego pod ul. Swoszowicką odwiedzający będą mogli wejść na teren miejsca pamięci.

Konserwacji i adaptacji na potrzeby wystawiennicze zostanie poddany również znajdujący się na terenie byłego obozu obiekt historyczny – Szary Dom, który w czasie wojny był włączony w struktury KL Plaszow.

Poprzez budowę Memoriału i utworzenie funkcjonalnego zaplecza dla zwiedzających, możliwe będzie kontrolowanie ruchu turystycznego. Autokary będą przekierowane na wydzielony parking, i nie będą blokować ruchu na ul. Jerozolimskiej i w jej pobliżu.

Teren Muzeum – Miejsca pamięci pozostanie otwarty, nieogrodzony i zielony. Ingerencja w naturę zostanie tu ograniczona do niezbędnego minimum.

Utworzenie Muzeum KL Plaszow to przedsięwzięcie, w które zaangażowane jest Miasto Kraków i rząd RP. Muzeum ma stać na straży pamięci tysięcy ofiar byłego niemieckiego nazistowskiego obozu KL Plaszow. Utworzenie instytucji, uporządkowanie terenu i budowa Memoriału jest podyktowane potrzebą godnego upamiętnienia tragicznej historii tego miejsca i ugruntowania wiedzy o istnieniu niemieckiego obozu koncentracyjnego i pracy w Krakowie.

Powołanie instytucji ‒ Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942–1945) (w organizacji) jest odpowiedzią na wieloletnie apele o upamiętnienie ofiar KL Plaszow. Nowe muzeum rozpoczęło działalność 1 stycznia 2021 r. Jest współprowadzone przez Gminę Miejską Kraków i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pod koniec października odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Muzeum, której przewodniczącym został Piotr Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. W radzie znaleźli się zarówno eksperci, jak też przedstawiciel mieszkańców miasta. Aktualnie trwa konkurs na opracowanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej Muzeum KL Plaszow.

Fot. Jan Graczyński

Podziel się tą informacją: