410. rocznica hołdu złożonego królowi polskiemu Zygmuntowi III Wazie przez cara Rosji Wasyla IV Szujskiego (1611 r.)

W dniu dzisiejszym (29 października) przypada 410 r. rocznica złożenia hołdu przez cara Wasyla IV Szujskiego, polskiemu królowi Zygmuntowi III Wazie. Wydarzenie to miało miejsce w sali Senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie.


Tomasz Dolabelli, Stanisław Żółkiewski przedstawia królowi Zygmuntowi III i królewiczowi Władysławowi na sejmie 1611 r. pojmanego cara Szujskiego

W czasie wojny Rzeczpospolitej z Rosją (1609-1618) 4 lipca 1610 r. doszło do znamiennego w skutki starcia pod Kłuszynem 4 lipca 1610 r. w którym liczniejsza armia rosyjska została rozgromiona przez wojska polskie dowodzone przez Stanisława Żółkiewskiego. Na skutek tej klęski car Wasyl IV Szujski został 17 lipca 1610 r. zdetronizowany przez bojarów – możnych rosyjskich, którzy rozpoczęli rokowania z dowódcą wojsk polskich hetmanem Żółkiewskim W ich rezultacie tron carów miał objąć polski królewicz Władysław Waza. Z 20 na 21 września 1610 r. polskie oddziały weszły do Moskwy a potem polskie zajęły Kreml. Aresztowały zdetronizowanego cara Wasyla Szujskiego i jego braci. Dowódcą wojsk polskich na kremlu został Aleksander Korwin Gosiewski.

Rok później 29 października 1611 hetman Żółkiewski wkroczył ze swoimi żołnierzami do Warszawy wioząc ze sobą Wasyla IV Szujskiego oraz jego braci Dymitra i Iwana, którzy złożyli Rzeczpospolitej oraz królowi Zygmuntowi III Wazie hołd.

Opracowanie Mariusz Jabłoński

Podziel się tą informacją: