Program Rozwoju Edukacji Obywatelskiej – konsultacje społeczne

Do 29 października trwają konsultacje społeczne w sprawie Programu Rozwoju Edukacji Obywatelskiej w Krakowie na lata 2022-2025.

W ramach konsultacji mieszkańcy mają możliwość:

  • wypełnić ankietę online
  • wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych online:
    • w czwartek, 14 października, w godz. 17.00-19.00: „Edukacja na rzecz społeczeństwa obywatelskiego”
    • w czwartek, 21 października, w godz. 17.00-19.00: „Aktywność obywatelska na rzecz budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego”
  • wziąć udział w stacjonarnym, podsumowującym spotkaniu konsultacyjnym:
    • w czwartek, 28 października, w godz. 17.00-19.00 (Termin rejestracji na spotkanie stacjonarne upływa 22 października. Miejsce spotkania zostanie podane po zakończeniu rejestracji).
  • dodać argument w dyskusji na mapach argumentacji.

Rejestracja na spotkania online i stacjonarne znajduje się tutaj. Link do map argumentacji znajduje się na stronie internetowej obywatelski.krakow.pl.

Dodatkowo wnioski, uwagi lub propozycje można przekazać mailowo na adres: konsultacje@um.krakow.pl.

Podziel się tą informacją: