Zachęcić do poznania patronów znanych z tabliczek ulicznych

„Patronki i patroni krakowskich ulic” – pod taką nazwą odbędzie się 9. już edycja konkursu, który przybliża krakowskim uczniom postaci patronek i patronów ulic oraz zachęca do poszukiwania informacji na temat tych osób. Konkurs trwa od 21 września do 29 października 2021 r.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych (kategoria prac fotograficznych) do 18. roku życia, podopiecznych publicznych placówek wychowania pozaszkolnego oraz instytucji kultury zlokalizowanych na terenie Krakowa.

Prace należy przesłać do 29 października na adres: Biblioteka Kraków, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków z dopiskiem: konkurs „Patronki i Patroni Krakowskich Ulic” lub złożyć w zaklejonej kopercie w dowolnej filii Biblioteki Kraków w godzinach jej pracy. Wręczenie nagród nastąpi 12 grudnia 2021 r. w Urzędzie Miasta Krakowa.

Prace konkursowe rozpatrywane będą w kategoriach wiekowych: kategoria I – uczniowie klas 1–3 szkół podstawowych – lapbook, kategoria I – uczniowie klas 1–3 szkół podstawowych – praca plastyczna, kategoria II – uczniowie klas 4–6 szkół podstawowych – lapbook, kategoria II – uczniowie klas 4–6 szkół podstawowych – praca plastyczna, kategoria III – uczniowie klas 7–8 szkół podstawowych – lapbook, kategoria III – uczniowie klas 7­­–8 szkół podstawowych – praca plastyczna, kategoria IV – uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych do 18 lat – fotomontaż.

Rada Miasta Krakowa nadaje ulicom i placom imiona znanych i mniej znanych postaci historycznych, literackich, ludzi związanych z nauką i kulturą. Konkurs ma przybliżyć uczniom postaci patronek i patronów ulic. Udział w konkursie będzie przygodą i lekcją historii o mieście.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Strażnicy Pamięci”, prowadzonego
w ramach programu „Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa”, a przyjętego przez Radę Miasta Krakowa 24 kwietnia 2013 r. oraz w ramach obchodów rocznicy 30-lecia powstania dzielnic Krakowa. Konkurs organizowany jest pod patronatami honorowymi: Prezydenta Miasta Krakowa, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa oraz Prezesa Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

Organizatorami Konkursu są: Rada i Zarząd Dzielnicy III Prądnik Czerwony, Młodzieżowy Dom Kultury, Biblioteka Kraków oraz Kancelaria Rady Miasta Krakowa. Natomiast partnerami konkursu są: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Muzeum Krakowa, Archiwum Narodowe w Krakowie, Towarzystwo Prądnickie, Rada i Zarząd Dzielnicy II Grzegórzki, Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie – Ośrodek Edukacji Obywatelskiej.

Organizatorzy zapraszają do udziału młodych artystów, którzy mieszkają w Krakowie, uczą się w krakowskich szkołach lub korzystają z oferty krakowskich instytucji edukacji lub kultury.

Regulamin konkursu

Podziel się tą informacją: