Spotkajmy się i porozmawiajmy o Nowej Hucie

Zakończyło się badanie ankietowe potrzeb mieszkańców dzielnic nowohuckich: Czyżyn, Mistrzejowic, Bieńczyc, Wzgórz Krzesławickich oraz Nowej Huty. W najbliższym czasie zaplanowano cykl spotkań przedstawicieli władz miasta z mieszkańcami. Zostaną wówczas przedstawione analizy zebranych ankiet, a następnie odbędą się dyskusje o poprawie jakości życia mieszkańców.

Spotkania odbędą się z udziałem zastępców prezydenta Krakowa: Andrzeja Kuliga oraz Jerzego Muzyka. Ankieta była anonimowa i uwzględniała szeroko rozumiane działania ze strony miasta na rzecz poprawy komfortu życia mieszkańców tej części Krakowa.

Wspólnie poprawiajmy jakość życia

Misją Krakowa jest tworzenie inteligentnej metropolii, zapewniającej wysoką jakość życia, budowanie kreatywnej gospodarki, kształtowanie środowiska przestrzennego, poszanowanie środowiska przyrodniczego oraz rozwój potencjału kulturowego, poprzez współpracę podmiotów różnych sektorów oraz partnerskie współdziałanie mieszkańców.

Zaprezentowana ankieta „Porozmawiajmy o Nowej Hucie” dotyczyła obszaru pięciu dzielnic – Czyżyny, Bieńczyce, Mistrzejowice, Wzgórza Krzesławickie oraz Nowa Huta. Ma ona na celu aktualizację i zebranie najważniejszych wyzwań i potrzeb, które z punktu widzenia mieszkańców są najistotniejsze w obecnym czasie dla rozwoju Krakowa. Stawiając na partycypacyjnie wypracowane wsparcie mechanizmów funkcjonujących w ramach Strategią Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030”, umożliwiających poprawę jakości życia mieszkańców.

Kiedy odbędą się spotkania z mieszkańcami?

  • 23 września, Mistrzejowice – Klub Kuźnia, osiedle Złotego Wieku 14
  • 30 września, Czyżyny – Klub 303, osiedle Dywizjonu 303 nr 1
  • 7 października, Nowa Huta – Dom Utopii, osiedle Szkolne 26A
  • 14 października, Bieńczyce – MDK im. J. Korczaka, osiedle Kalinowe 18
  • 21 października, Wzgórza Krzesławickie – MDK – Fort 49 “Krzesławice”, osiedle Na Stoku 27b
  • 4 listopada, wszystkie dzielnice Nowej Huty – Nowohuckie Centrum Kultury, aleja Jana Pawła II 232

Fot: materiały prasowe

Podziel się tą informacją: