W Krakowie uczczono 75. rocznicę śmierci Danuty Siedzikówny „Inki”

28 sierpnia 2021 r. w parku Jordana odbyła się uroczystość w 75. rocznicę zamordowania Danuty Siedzikówny „Inki”. Pod popiersiem łączniczki i sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady AK, dowodzonej przez mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”, zebrali się m.in. uczniowie klas mundurowych XXV LO im. Żeromskiego w Krakowie.

IPN reprezentował dyrektor krakowskiego oddziału dr hab. Filip Musiał, który w swoim wystąpieniu mówił o tym, że „Inka” jest symbolem pokolenia wychowanego w II RP do wolności. Pokolenia, dla którego wolność była wartością najwyższą, a wzorce poświęcenia dla ojczyzny czerpało od rodziców. Ojciec Siedzikówny – leśnik został zesłany do ZSRS. Zwolniony z łagrów zmarł w Teheranie. Matka zginęła po aresztowaniu przez gestapo.

„Inka” została aresztowana przez UB w lipcu 1946 r. w Gdańsku. Tamtejszy sąd rejonowy skazał ją na dwukrotną karę śmierci. Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok na niespełna osiemnastoletniej dziewczynie wykonano 28 sierpnia 1946 r. W tej samej egzekucji zamordowany został także inny żołnierz „Łupaszki”, Feliks Selmanowicz „Zagończyk”.

Wśród zebranych w parku Jordana był m.in. por. Wacław Szacoń „Czarny”, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej, Armii Krajowej i działacz podziemia antykomunistycznego, honorowy prezes Zrzeszenia WiN Obszar Południowy, a także Adam Macedoński, artysta plastyk, działacz niepodległościowy, Kustosz Pamięci Narodowej i Honorowy Obywatel Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Modlitwę poprowadził kapelan żołnierzy AK, Sybiraków i środowisk niepodległościowych o. Jerzy Pająk.

Fot. Agnieszka Masłowska (IPN) Tekst IPN Kraków

Podziel się tą informacją: