Uroczystości pogrzebowe Wojciecha Grzeszka – przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”.

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem arcybiskupa Marka Jędraszewskiego została odprawiona w Bazylice Mariackiej. Uczestniczyła w niej rodzina, przyjaciele i związkowcy z całej Polski. Instytut Pamięci Narodowej reprezentowali dr hab. Filip Musiał, dyrektor Oddziału IPN w Krakowie, Cecylia Radoń, zastępca dyrektora oraz dr Maciej Korkuć, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie.

Podczas uroczystości nadany zmarłemu Wojciechowi Grzeszkowi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przekazał na ręce syna minister Wojciech Kolarski, który przeczytał również list od Prezydenta RP, Andrzeja Dudy. Prezydent nadał odznaczenie „za wybitne zasługi w działalności społecznej i związkowej”.

Po mszy ciało zmarłego odprowadzono na miejsce wiecznego spoczynku w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim. Filip Musiał, dyrektor Oddziału krakowskiego odczytał list Prezesa IPN Jarosława Szarka, w którym podkreślał:

Wojciech Grzeszek rozumiał czym była idea Solidarności, żył nią, żył dla niej. Był ważnym ogniwem łańcucha polskich pokoleń dążących do budowy wolnej i suwerennej Rzeczypospolitej. Charakteryzowało go zarazem głębokie przekonanie, że odrzucenie systemu komunistycznego w kontraktowych wyborach było jedynie pierwszym krokiem do pełnego odzyskania państwowej niezawisłości. Dostrzegał znaczenie poszerzania naszej świadomości historycznej, uczenia o najnowszych dziejach Polski i niestrudzenie wspierał IPN w tych działaniach (…)

Wojciech Grzeszek urodził się 6 maja 1954 r. w Krakowie. Miał niepełne wykształcenie wyższe – studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1976 r. był pracownikiem Drukarni Narodowej w Krakowie (obecnie Drukarnia Narodowa SA) na stanowisku korektora, a później specjalisty ds. organizacji zarządzania.

Od 1980 r. działał w NSZZ „Solidarność”, początkowo jako członek Komisji Zakładowej. Po 13 grudnia 1981 r. był kolporterem wydawnictw podziemnych. W latach 1989–1991 był przewodniczącym Komisji Zakładowej, a od 1991 r. wiceprzewodniczącym KZ. Od 1992 r. był delegatem na walne zebrania Regionu Małopolska, w latach 1994–1995 pełnił funkcję sekretarza Zarządu Regionu. W latach 1995–1998 był wiceprzewodniczącym ZR. Od 1998 roku pełnił funkcję przewodniczącego w Zarządzie Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”.

Od 1997 był delegatem na krajowe zjazdy „Solidarności”. Począwszy od 1998 r. był członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Doprowadził do odzyskania majątku „Solidarności” Regionu Małopolska utraconego po wprowadzeniu stanu wojennego. W latach 1998–2006 oraz od 2010 do 2021 r. był radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego, w czasie trwającej kadencji wiceprzewodniczącym Sejmiku.

W 2015 r. Instytut Pamięci Narodowej przyznał mu nagrodę honorową „Świadek Historii”.

Zmarł 25 czerwca 2021 r. w Krakowie.

Tekst i fotografie : IPN Kraków

Podziel się tą informacją: