Liga Miast Historycznych o znaczeniu tożsamości narodowej dla współpracy międzynarodowej

W dniach 24-25 czerwca 2021 w Kazaniu odbyła się XVII Światowa Konferencja Ligi Miast Historycznych pod hasłem „Historyczne i kulturowe dziedzictwo jako podstawa tożsamości narodowej i regionalnej”.

Z uwagi na obostrzenia pandemiczne została zorganizowana w formie hybrydowej, zatem wielu uczestników brało w niej udział zdalnie. Reprezentowane były miasta rosyjskie, tureckie, chińskie, rumuńskie, japońskie, francuskie, słoweńskie i mołdawskie. Krakowskie narzędzia wykorzystane dla przeciwdziałania kryzysowi w kulturze i turystyce wywołanemu przez COVID-19 zaprezentował Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Kultury Robert Piaskowski. Mówił o kryzysie turystyki, kampanii Bądź turystą w swoim mieście, regenerującej roli dziedzictwa – na przykładzie ołtarza Wita Stwosza i krakowskich szopek, platformie Play Kraków, hybrydowych festiwalach, wieloaspektowości zatrudniania w sektorze kultury. Krakowskie podejście do problemów branży turystyki i dziedzictwa zrobiło na uczestnikach konferencji duże wrażenie. W gronie miast historycznych kryzys turystyczny jest jednym z najpoważniejszych konsekwencji ogólnoświatowej pandemii, a przeciwdziałanie jego skutkom jest obecnie najważniejszym wyzwaniem wielu zarządców miast. Strategia przyjęta przez Kraków nie ogranicza się jedynie do przeciwdziałania efektom kryzysu, ale ma na celu wzmocnienie miasta, „uodpornienie” go w największym możliwym stopniu, na skutki globalnych wydarzeń i  epidemii. Zwrot ku lokalnemu dziedzictwu i tradycjom w trosce o wzmocnienie własnej tożsamości nie jest sprzeczny z kształtowaniem postaw humanistycznych i zachowaniem wartości uniwersalnych. Świadomość własnej tożsamości, ciągłości i łączności pokoleń, pamięci historycznej pomaga prowadzić dialog z przedstawicielami różnych kultur i szanować wartości drugiego człowieka oraz dziedzictwo innych narodów. Takie przesłanie przekazali uczestnicy konferencji, w Deklaracji kazańskiej przyjętej na zakończenie konferencji. Jej sygnatariuszem jest też Prezydent Miasta Krakowa.

Liga Miast Historycznych (link do organizacji w KONŚ) ma siedzibę w Kioto i obecnie skupia 121 miast – z których najaktywniejsze są azjatyckie i europejskie. Kraków był jednym z 25 członków założycieli Ligi Miast Historycznych w 1994 roku, a w 1998 gościł 6. Konferencję Ligi.

Fot: A.Savin

Podziel się tą informacją: