W Krakowie wręczono Krzyże Wolności i Solidarności

W Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w imieniu Prezydenta RP dawnych działaczy opozycji odznaczył prezes IPN dr Jarosław Szarek.

Podczas uroczystości dr Jarosław Szarek w swym okolicznościowym przemówieniu do odznaczonych powiedział:

„Solidarność” to jest nadzieja, że zmiana na lepsze jest możliwa. W końcówce lat 70., jeszcze przed wyborem Jana Pawła II, tej nadziei było niewiele. A „Solidarność” przyniosła świadomość, że nawet w beznadziejnej sytuacji dobro może zwyciężyć. Również dzisiaj tego nas uczy, tylko musimy pozostać wierni jej fundamentom.

Głos zabrali również Adam Gliksman, zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”, oraz Sławomir Pietrzyk, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. W imieniu odznaczonych przemówił o. Jerzy Pająk.

Na zakończenie uroczystości, podczas  części artystycznej, usłyszeliśmy pieśni patriotyczne w wykonaniu Arlety Wołos oraz Łukasza Lelka.

Przed uroczystością odznaczenie z rąk Prezesa IPN odebrała Teresa Starmach.

Krzyże Wolności i Solidarności

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje Krzyże Wolności i Solidarności działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1956–1989. To zaszczytne odznaczenia przyznawane za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL. Odznaczenie wzorowane jest na przedwojennych Krzyżach i Medalach Niepodległości.

Lista odznaczonych (podajemy wyłącznie nazwiska osób, które wyraziły zgodę na publikację danych)

 • Tadeusz BEROWSKI
 • Wiesław Konrad CZARNIK
 • Małgorzata FLIS
 • Maria GIL
 • Ryszard Antoni GITIS
 • Janusz Maciej GŁADYSZ
 • Agnieszka Marta KASPEROWICZ
 • s. Elżbieta Janina KRAWCZYK
 • Maria Magdalena KUBICZ
 • Dariusz Stefan LEŚNIAK
 • Sławomir ONYSZKO
 • Jan Roman OSTROGA
 • o. Jerzy Franciszek Jan PAJĄK
 • Jacek Stanisław PŁAZA
 • Dariusz RUPIŃSKI
 • Marian Józef RYBA
 • Wojciech Stanisław SŁOWIK
 • Jerzy Piotr SMOŁA
 • Zenon Roman SOTWIN
 • Grażyna Teresa STRUŻYŃSKA
 • Piotr SZUMIEC
 • Władysław WIDÓREK
 • Stanisław Piotr WNĘK
 • Henryk Jan WOŹNIAKOWSKI
 • Leszek Tadeusz MARCINEK

Odznaczeni pośmiertnie

 • Joanna Katarzyna BRYJAK
 • Zbigniew Tadeusz KONSTANTY
 • Tadeusz SZCZYPCZYŃSKI
 • Stefan Andrzej TÜRSCHMID

Notki biograficzne dotyczące odznaczonych dostępne są na stronie: https://odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl.

Tekst i foto: IPN Kraków

Podziel się tą informacją: