Zgłoś rekomendacje dotyczące przyszłości Krakowa

Chcesz zabrać głos w sprawie przyszłości Twojego miasta? Prześlij swoją propozycję rekomendacji. Operator Krakowskiego Panelu Klimatycznego, czyli Instytut Polityk Publicznych zaprasza mieszkańców oraz organizacje pozarządowe, których obszarem działania jest miasto Kraków, do przekazywania własnych rekomendacji w obszarze tematyki panelu.

Wystarczy wypełnić formularz rekomendacji, które mogą zostać wykorzystane przez panelistów Krakowskiego Panelu Klimatycznego. Rekomendacje można przesyłać do środy, 5 maja.

Propozycja rekomendacji powinna:

  • Odpowiadać na główne pytanie panelu: „Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?”
  • Być sformułowana pełnym zdaniem, w sposób jasny i przejrzysty
  • Jasno wskazywać, co należy zrobić, jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć cel zawarty w głównym pytaniu panelu
  • Mieścić się w kompetencjach Gminy Miejskiej Kraków (jeśli nie jest się pewnym, czy pomysł, propozycja mieści się w kompetencjach, prosimy zapisać propozycję rekomendacji, a weryfikacji dokona operator).

Więcej informacji na temat Krakowskiego Panelu Klimatycznego tutaj.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Fot: Jan Graczyński

Podziel się tą informacją: