Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

18 kwietnia na całym świecie obchodzony był Międzynarodowy Dzień ochrony Zabytków. Święto zostało ustanowione przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków #ICOMOS. Jest również wpisane przez UNESCO do rejestru ważnych świąt kulturowych o znaczeniu światowym.

Celem tego święta jest uświadamianie mieszkańcom naszej planety wagi problematyki dziedzictwa kulturowego. Nasz kraj jest nie tylko jednym z pierwszych państw-sygnatariuszy konwencji dziedzictwa światowego, ale również jednym z czołowych reprezentantów na Liście Światowego Dziedzictwa.W 1978 r. zabytkowe skarby historycznego centrum Krakowa i Kopalni Soli w Wieliczce zostały wpisane jako jedne z pierwszych miejsc na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. Uznano wówczas, że powstałe przed wiekami dzieła wielkich artystów i budowniczych, wyróżnia najwyższa powszechna wartość i że stanowią one wspólne dobro ludzkości.

Troska o dziedzictwo materialne i niematerialne jest przedmiotem szczególnej codziennej troski władz miasta, o czym świadczy odrestaurowane Stare Miasto Krakowa, wiele obiektów klasztornych, pałaców, warowni, obiektów fortecznych i nieskończona ilość zabytków wszystkich epok.

Dodatkowo, Kraków aktywnie działa w międzynarodowych organizacjach zajmujących się tematyką dziedzictwa, a także przewodzi do 2022 r. Organizacji Światowego Dziedzictwa OWHC.

„Złożona przeszłość: różnorodna przyszłość” to hasło tegorocznego święta. Bez gruntownego zbadania przeszłości, nie można zabezpieczyć rozwoju. Konwencja światowego dziedzictwa (1972) stwierdza: że „pogorszenie lub zanik jakiegokolwiek elementu dziedzictwa kulturowego lub naturalnego stanowi szkodliwe zubożenie dziedzictwa wszystkich narodów świata”. Zachowanie dziedzictwa natury i kultury dla przyszłych pokoleń pozostaje jednym z największych wyzwań naszej cywilizacji.

Ten rok jest także szczególny dla naszego miasta. W lipcu minie 500 lat, odkąd bije dzwon Zygmunt, na Zamku Królewskim na Wawelu będzie można zobaczyć do późnej jesieni historyczną wystawę wszystkich arrasów królewskich, w sierpniu udostępniony zwiedzającym zostanie pięknie odrestaurowany ołtarz Wita Stwosza.

Niedawno rozstrzygnięty został konkurs na kolejne prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Jeszcze w tym roku zobaczymy pięknie odrestaurowane i przeznaczone dla nowych funkcji kulturalnych Fort Borek czy Muzeum Fotografii MuFo w dawnej zbrojowni na Rakowickiej.

Kraków przyłącza się do globalnego wezwania do większego włączenia i zaangażowania w pielęgnowanie różnorodności naszego świata.


Fot: Jan Graczyński

Podziel się tą informacją: