120 lat Wodociągów Miasta Krakowa

Miliardy litrów dobrej wody prosto z kranu, miliony przepracowanych godzin, 2280 km sieci wodociągowej, sieć kanalizacyjna licząca 1935 km, cztery zakłady uzdatniania wody, dwie oczyszczalnie ścieków, Stacja Termicznej Utylizacji Osadów oraz wiele innych obiektów infrastruktury – to Wodociągi Miasta Krakowa dzisiaj, po 120 latach swojej działalności.

Obchody 120 lat istnienia Wodociągów Miasta Krakowa

14 lutego minęło sto dwadzieścia lat od powstania przedsiębiorstwa. Jubileusz wieńczący długoletnie wysiłki oraz solidną, systematyczną pracę wielu pokoleń krakowskich wodociągowców, przypadł na czas obowiązywania szczególnych obostrzeń związanych z pandemią, dlatego odbył się w ścisłym reżimie sanitarnym.

Główna uroczystość obchodów 120-lecia utworzenia przedsiębiorstwa miała miejsce dziś, 15 lutego o godz. 9.00 w kościele ss. Norbertanek przy parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie. Okolicznościowej mszy świętej towarzyszyła ceremonia nadania i poświęcenia Sztandaru Wodociągów Miasta Krakowa.

Z myślą o mieszkańcach i środowisku

Wodociągi Miasta Krakowa przebyły długą drogę, by stać się przedsiębiorstwem nowoczesnym. Dobrze przemyślany i konsekwentnie realizowany program inwestycyjny (przy zapewnieniu znaczącego wsparcia ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej), umożliwił rozbudowę niezbędnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej dla ponad 99% mieszkańców i w istotny sposób przyczynił się do rozwoju miasta, podnosząc tym samym komfort życia w Krakowie. Od 2002 roku tylko na ten cel przeznaczono miliardy złotych. W efekcie podejmowanych działań, spółka jest podmiotem przyjaznym mieszkańcom i środowisku.

Wysoka aktywność w pozyskiwaniu funduszy unijnych umożliwiła pozyskanie łącznie ponad pół miliarda złotych dotacji na rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Wykonanie zaplanowanych przedsięwzięć przyczyniło się do ochrony środowiska naturalnego, nie tylko w wymiarze lokalnym, ale również krajowym w kontekście ochrony rzeki Wisły, a zatem także Morza Bałtyckiego. Dlatego mieszkańcy Krakowa mogą mieć pewność, że ścieki oczyszczane przez krakowskie zakłady spełniają wszelkie rygorystyczne normy jakościowe.

Dobra woda prosto z kranu

Zaopatrujemy w krakowską kranowiankę (dobrą wodę prosto z kranu) zarówno mieszkańców Krakowa, jak i sąsiadujących z miastem powiatów i gmin. Do krakowskich mieszkań i domów dostarczamy zdrową i smaczną wodę w olbrzymich ilościach. Jej jakość spełnia wymagania polskich i unijnych norm, co potwierdzają systematyczne kontrole naszego Centralnego Laboratorium, które należy do ścisłej czołówki pod względem liczby wdrożonych metod analitycznych i wykonywanych badań oraz posiada Certyfikat Akredytacji, obejmujący pobieranie próbek i badania jakości wody ścieków i osadów.

Poznaj historię krakowskich wodociągów tutaj.

Fot: Bogusław Świerzowski/krakow.pl

Podziel się tą informacją: