Zapraszamy. Konkurs w Dzielnicy II m. Krakowa poświęcony gen. Augustowi E. Fieldorfowi “Nilowi” 27 I – 22 II 2021

W tym roku, 24 lutego przypada 68. rocznica śmierci generała Augusta Emila Fieldorfa “Nila”. Ośrodek Edukacji Obywatelskiej, filia Centrum Młodzieży im. H. Jordana w Krakowie wraz ze Szkołą Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie organizują konkurs poświęcony postaci generała “Nila”. Jest on skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich. Zadaniem uczestników Konkursu jest plastyczna lub/ i fotograficzna interpretacja tematu:

Osoba gen. Augusta Emila Fieldorfa “Nila” oraz prezentacja miejsc związanych z jego dzieciństwem i młodością spędzonymi w Krakowie.

Miejsca szczególnie związane z Augustem Emilem Fieldorfem to m.in.:
1. mieszkanie rodziny Fieldorfów w kamienicy przy ul. Lubicz 32, gdzie August się urodził
2. kościół parafialny św. Mikołaja, ul. Kopernika 9, gdzie został ochrzczony,
3. budynki SP nr 3, ul. Topolowej 22, ul. Lubomirskiego 21, do której chodził
w latach 1901-1905,
4. mieszkanie Oda i Kazimiery Bujwidów, ul Lubicz 34, u których młody August spotykał przedstawicieli świata nauki i środowisk patriotycznych, w tym skautingu,
5. mieszkanie rodziny Fieldorfów przy ulicy Bosackiej 26,
6. Park Strzelecki, ul. Lubicz 16, gdzie spędzał czas wolny,
7. c.k. II Gimnazjum im. św. Jacka, ul. Sienna 13, którego był uczniem,
8. c.k. IV Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza, ul. Podwale 7, którego był uczniem,
9. c.k. V Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego, ul. Kochanowskiego 5, którego był uczniem,
10. zabudowania wojskowe przy ulicy Rakowickiej, gdzie August pracował,
11. strzelnica na Woli Justowskiej, ulica Królowej Jadwigi 220, gdzie ćwiczył z innymi członkami Związku Strzeleckiego,
12. Oleandry – miejsce formacji i wymarszu I Kompanii Kadrowej (August został w 1914 r. Legionistą).

Dla uczniów szkół podstawowych sugerujemy dynamiczne ujęcie tematu polegające na prezentacji scen z życia generała “Nila” oraz wykonanie artystycznych fotografii miejsc wymienionych powyżej . Dla uczniów szkół ponadpodstawowych proponujemy ujęcie statyczne – potretowe, wykonane dowolną techniką plastyczną, symboliczne wyrażające postawy gen. Nila w obliczu wyzwań jakie niosło mu życie, a także, wykonanie fotografii miejsc wymienionych powyżej.

Na prace Organizatorzy czekają do 22 lutego (poniedziałek) 2021 r. Prace w postaci pliku wraz z cyfrową Kartą Zgłoszenia proszę przysłać na adres email: nilkonkurs@interia.pl z dopiskiem Konkurs o gen. Nilu

Ewentualne pytania proszę kierować pod numer 793-216-555

KONKURS SWOIM PATRONATEM OBJĘŁA PANI MAŁGORZATA CIEMIĘGA
PRZEWODNICZĄCA RADY DZIELNICY II

Regulamin konkursu z Kartą Zgłoszeń
Broszura poświęcona gen. Augustowi Emilowi Fieldorfowi “Nilowi”

Podziel się tą informacją: