Rynek Główny 7 – Tablica na pierwszym budynku Poczty Polskiej

Przechodząc przez Rynek Główny mijamy kamienice oraz znajdujące się na nich tablice, które informują o ważnych wydarzeniach z nimi związanych. Tak też jest z pierwszym budynkiem Poczty Polskiej. Od czasu, kiedy powstała centralna władza książąt i królów Polski, zaistniała potrzeba przesyłania dokumentów w różne miejsca w kraju oraz poza jego granice. Obowiązek dostarczania przesyłek należał do kurierów zwanych wtedy komornikami oraz do posłów. Z biegiem czasu pojawiła się potrzeba przesyłu towarów oraz transportu ludzi.

Tablica upamiętniająca początki poczty polskiej znajdująca się na kamienicy przy Rynku Głównym 7

Za początek Poczty Polskiej uważa się decyzję króla Zygmunta II Augusta z 18 października 1558 r. o ustanowieniu regularnego połączenia pomiędzy Krakowem, Wiedniem i Wenecją. Inne źródła podają datę 11 lipca 1562 r., kiedy to król połączenia pocztowe, złożył w ręce Krzysztofa Taksisa, a Poczta Polska została włączona do systemu europejskiego, prowadzonego przez jego rodzinę. Jednym z pierwszych, znanych pocztowców był Sebastian Montelupi i to jego kamienicę, znajdującą się na Rynku Głównym, można uznać za pierwszy budynek Poczty Polskiej.

Opracowanie i fotografie  Mariusz Jabłoński

Podziel się tą informacją: