Muzeum KL Plaszow odrębną instytucją kultury

Pracownia Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow, działająca od 2016 r. w Muzeum Krakowa, w 2020 r. zakończyła swoją działalność w dotychczasowych strukturach. Od 1 stycznia jej pracownicy i dorobek badawczy stali się częścią nowej samorządowej instytucji kultury: Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942–1945) (w organizacji).

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa z 14 października ubiegłego roku powołano samorządową instytucję kultury „Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji)”. Nowa instytucja kultury rozpoczęła działalność 1 stycznia 2021 r. Muzeum ma prawo używać skróconej nazwy: „Muzeum KL Plaszow” lub „MKLP”.

Nowe muzeum będzie instytucją kultury Gminy Miejskiej Kraków, która będzie współprowadzona przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i zarządzana – na mocy umowy z Gminą Miejska Kraków – przez Muzeum Krakowa.

Siedzibą Muzeum KL Plaszow będzie Fabryka Emalia Oskara Schindlera, przy ul. Lipowej 4 w Krakowie.

Głównym zadaniem Muzeum KL Plaszow w pierwszych latach jego istnienia będzie kontynuowanie działań badawczych, edukacyjnych i popularyzatorskich oraz realizacja inwestycji, dzięki której miejsce pamięci KL Plaszow zyska niezbędne zaplecze, by kontynuować prowadzoną od lat działalność.

Fot: MHK / materiały prasowe

Podziel się tą informacją: