Krakowski IPN sfinansował remont grobu ppłk. Radziwanowskiego, powstańca wielkopolskiego

Na cmentarzu Rakowickim przy ul. Prandoty w Krakowie zakończyły się prace związane z postawieniem nowego nagrobka ppłk. Sergiusza Radziwanowskiego, powstańca wielkopolskiego i oficera służby czynnej Wojska Polskiego.

Dzięki wpisaniu mogiły do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski otworzyła się możliwość ufundowania nowego nagrobka przez Oddział IPN w Krakowie.

Ppłk Sergiusz Radziwanowski (1886-1935) początkowo był oficerem w armii rosyjskiej. Brał udział w I wojnie światowej. W maju 1918 r. dołączył do I Korpusu Polskiego w Rosji, tworzonego przez gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego. Następnie przybył do Polski i wziął udział w powstaniu wielkopolskim. Został mianowany dowódcą batalionu 12. pułku Strzelców Wielkopolskich w Krotoszynie. Dowodził jednostką krotoszyńską w kluczowym momencie powstania.

W 1921 r. został przydzielony do 38. pułku piechoty w Przemyślu. W latach 1922-1927 był zastępcą dowódcy 56. Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Krotoszynie, a w 1927 r. zastępcą dowódcy 52. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych w Złoczowie. Następnie został przydzielony do 12. dywizji piechoty w Tarnopolu.

W 1928 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Krakowie. W tym okresie pisał artykuły do „Dzwonu Niedzielnego”, „Głosu Narodu”, „Mysterium Christi” i „Sodalis Marianus”. Zmarł w 1935 r. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Podziel się tą informacją: