Zmarł Maciej Beiersdorf były dyrektor Muzeum Historii Fotografii

W środę, 23 grudnia, zmarł Maciej Beiersdorf, dyrektor Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie w latach 1999-2015, animator życia fotograficznego w Krakowie oraz wieloletni pracownik Centrum Młodzieży im. dr. H Jordana w Krakowie

Maciej Beiersdorf objął stanowisko dyrektora Muzeum Historii Fotografii w grudniu 1999 roku. Dwa lata później zainicjował cykl Dekad Fotografii Krakowskiej: w ramach imprez organizował wystawy, sesje, panele dyskusyjne, prezentacje multimedialne, spotkania z fotografikami i promocje książek. Podjął wówczas współpracę z Klubem Dziennikarzy Pod Gruszką oraz nawiązał kontakty ze znakomitymi polskimi fotografami.

W 2005 roku Dyrektor Beiersdorf uroczycie otworzył pierwszą wystawę stałą w Muzeum „Z dziejów fotografii”. Oprawę plastyczną ekspozycji przygotowali artyści plastycy prof. Leszek Wajda i Anna Mściwujewska-Wajda. Jego staraniem w 2007 roku, który był dla Muzeum rokiem jubileuszu 20-lecia istnienia instytucji, Muzeum nadano imię Walerego Rzewuskiego.

Trzy lata później Maciej Beiersdorf wprowadził Muzeum Historii Fotografii w świat cyfryzacji, aktywnie promując działania mające na celu udostępnienie zbiorów online w postaci wielofunkcyjnego Katalogu Zbiorów.

Aktywnie współpracował z Cechem Fotografów Krakowskich, który wspierał przy organizacji wystaw jubileuszowych w 90. i 100. rocznicę istnienia organizacji. Zaangażowany w promowanie amatorskiego ruchu fotograficznego zainicjował, realizowany przez wiele lat konkurs „Jeden dzień z życia miasta” oraz cykl wystaw „Patrzę na Kraków” prezentowanych w Galerii Fotografii Piwnica przy ulicy Wiślnej 12.

Maciej Beiersdorf był członkiem jury wystaw fotograficznych i etnograficznych, m.in. Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego im. Jana Sunderlanda. Był autorem licznych artykułów i tekstów poświęconych fotografii, m.in. publikacji „Dowód uzdolnień”. Z pasją propagował fotografię etnograficzną, współtworząc ekspozycje prezentujące m.in. architekturę drewnianą oraz ginące rzemiosło Małopolski. Wystawy prezentowane były  w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie oraz Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Był także pomysłodawcą wystaw poświęconych Pierwszej Kadrowej w latach 2004-2015, prezentowanych w przestrzeni miejskiej.

W 2016 roku Maciej Beiersdorf został odznaczony srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis w dziedzinie muzealnictwa.

Fot: materiały MuFo

Podziel się tą informacją: