Stypendium im. Juliusza Lea dla dwojga laureatów

Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea pomaga zdolnym uczniom przezwyciężyć bariery materialne i rozpocząć wymarzone studia. Przyznawane jest od czterech lat w ramach Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów. W tym roku trafi do dwojga laureatów – absolwentki X LO i absolwenta II LO.

Prezydenckie stypendium otrzymuje co roku uzdolniony absolwent, któremu sytuacja materialna utrudnia lub uniemożliwia podjęcie studiów. W ślad za pamiątkowym dyplomem na konto laureata trafia około 7 tys. zł – z przeznaczeniem na dalsze kształcenie. Pozwala to sfinansować wydatki związane z rozpoczęciem studiów na publicznej uczelni czy opłacić czesne, jeśli uczeń wybierze szkołę prywatną.

Kandydatów do stypendium zgłaszają dyrektorzy szkół samorządowych i niesamorządowych, po wcześniejszym zaopiniowaniu ich przez rady pedagogiczne i rady rodziców. Wniosek musi być szczegółowo umotywowany, m.in. zawierać opis osiągnięć ucznia oraz jego sytuacji materialnej. Laureata wybiera kapituła powołana przez prezydenta Krakowa.

W 2020 roku do Wydziału Edukacji UMK wpłynęły cztery wnioski o przyznanie stypendium. Po analizie i naradzie kapituła zarekomendowała prezydentowi przyznanie więcej niż jednego stypendium, ponieważ dwoje kandydatów spełniało wymagane kryteria.

Tegorocznymi laureatami zostali absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego oraz absolwentka X Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej. 11 grudnia w magistracie z młodymi krakowianami spotkała się zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji, sportu i turystyki Anna Korfel-Jasińska. Wręczyła im pamiątkowy dyplom, tablet graficzny oraz książkę o patronie nagrody – prezydencie Krakowa Juliuszu Leo. Stypendium jest bowiem także formą upamiętnienia wybitnego włodarza naszego miasta z lat 1904–1918.

Absolwent „Dwójki” został już przyjęty na I rok studiów stacjonarnych na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ. Naukę w liceum ukończył z bardzo wysokimi wynikami. Świetnie zdał egzamin maturalny. Ma na koncie tytuły laureata Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim i Konkursu Wiedzy Chemicznej organizowanego przez Wydział Chemii UJ. Zawsze aktywnie uczestniczył w życiu klasy i szkoły. Organizował pomoc koleżeńską dla kolegów mających problemy w nauce. Był współzałożycielem i prowadzącym szkolne koło zainteresowań RPG.

Absolwentka „Dziesiątki” wybrała studia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym. W liceum uzyskiwała świetne wyniki, reprezentowała też szkołę na polu sportowym, od pierwszej klasy łącząc naukę z treningami siatkówki, była nawet kapitanem szkolnej drużyny siatkarskiej, a jej macierzysta szkoła zdobyła trzecie miejsce w Licealiadzie Młodzieży. Motywowała również innych uczniów do działania. Pomagała kolegom z klasy w nauce matematyki.

Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea jest częścią funkcjonującego od 2015 roku Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów. Przewiduje on różne formy nagradzania i motywowania dzieci i młodzieży osiągających wysokie wyniki w nauce.

Fot: Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Podziel się tą informacją: