Konkurs szopek krakowskich – informacje organizacyjne

Konkurs odbędzie się w dniu 3 grudnia 2020 r.

W związku z trwającą sytuacją stanu epidemii i wprowadzoną „czerwoną strefą”, w trosce o bezpieczeństwo zarówno szopkarzy, jak i pracowników Muzeum Krakowa, chętni do udziału w Konkursie powinni wykonane przez siebie szopki zgłosić przedstawicielom Organizatora na adres celestat@muzeumkrakowa.pl lub pod numer tel. 12 431 75 90796 322 483 do dnia 30 listopada 2020 r.

Gotowe szopki należy dostarczyć w dniach 16-30 listopada 2020 w umówionych wcześniej terminach do oddziału Organizatora Celestat (Kraków, ul. Lubicz 16). Szopki wykonane przez dzieci powinny być zgłoszone przez rodzica lub opiekuna i dostarczone przez osobę dorosłą wraz z podpisanym rewersem. Aby ułatwić rejestrację i ograniczyć kontakt, prosimy o wcześniejsze pobranie ze strony internetowej Organizatora www.muzeumkrakowa.pl wszystkich niezbędnych oświadczeń i przyniesienie ich ze sobą już wypełnionych i podpisanych. Oświadczenia zostaną zamieszczone na stronie Muzeum do dnia 16 listopada 2020 r.
Przedstawiciele Organizatora odbiorą szopki i wydadzą Uczestnikom Konkursu numerki, którymi zostaną oznaczone poszczególne prace i które winny zostać wpisane do dokumentu rewersu.

W celu zachowania zasad bezpieczeństwa prosimy o zaopatrzenie się w przyłbice lub maseczki oraz rękawiczki.

Regulamin konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Organizatora w najbliższym czasie.

Obrady Sądu Konkursowego rozpoczną się w dniu konkursu 3 grudnia 2020 r. o godz. 14.00. Jury oceni wszystkie szopki i przyzna zwycięzcom nagrody.

Ogłoszenie laureatów konkursu nastąpi 6 grudnia 2020 o godzinie 14.00. O formie ogłoszenia wyników i możliwości odbioru nagród Zwycięzcy i Uczestnicy Konkursu będą informowani w terminie późniejszym.

Pokonkursowa wystawa szopek krakowskich czynna będzie od 7 grudnia 2020 do 28 lutego 2021 r.

Podziel się tą informacją: