„Nowa Huta od NATURY strony” – nowa publikacja

Zakończył się kilkumiesięczny projekt „Nowa Huta od NATURY strony”, organizowany przez Pracownię Animacji Ekologicznej działającą w Nowohuckim Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida. Był to czas spędzony na weekendowych rodzinnych spacerach po różnych typach zieleni w Nowej Hucie, a także na pracy nad publikacją elektroniczną.

Fot. materiały prasowe
materiały prasowe

Podczas projektu, który realizowany był w trudnym czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, w wybrane niedziele od lipca do października odbyły się cztery spacery tematyczne po Łąkach Nowohuckich oraz siedem wypraw szlakami przyrodniczymi dzielnicy, podczas których prezentowane były wszystkie formy zieleni miejskiej (użytki ekologiczne, nieużytki, zieleń parkowa i forteczna, ogródki działkowe, zieleń podwórek i osiedli, zieleń ciągów rzecznych, lasy miejskie). Wydarzenia te miały wymiar edukacyjny, jednak nie tylko prezentowały wartości każdego z wymienionych obszarów, ale także pokazywały, w jaki sposób odpowiedzialnie z nich korzystać dla dobra przyrody i człowieka. Zwieńczeniem projektu jest wydanie elektronicznej publikacji podsumowującej.

Publikacja „Nowa Huta od NATURY strony” pod redakcją Elżbiety Urbańskiej-Kłapy i Jarosława Klasia jest próbą holistycznego spojrzenia na fenomen zieleni, która analizowana jest przez zespół autorów w różnych swoich formach na obszarze pięciu tzw. nowohuckich dzielnic Krakowa. Książka ukazuje tym samym ogromną różnorodność przyrodniczą Nowej Huty.

Krzysztof Wielgus opisuje nowohuckie parki i ich genezę w szerokim ujęciu krajobrazowym. Katarzyna Fabijanowska koncentruje się na opisie zieleni nowohuckich podwórek na wybranych przykładach. Idee ogrodów działkowych na przykładzie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Hutnik” analizuje Magdalena Zych. Poprzez nowohuckie nieużytki w okolicach zalewu w Zesławicach prowadzi Kasper Jakubowski. Miejskie lasy, a szczególnie Las Mogilski, jest tematem tekstu Przemysława Szwałki. Marcin Pawlik charakteryzuje zieleń ciągów rzecznych w odniesieniu do jurajskiej Dłubni. W tematykę użytków ekologicznych wprowadza Jakub Kałużny, a wątek w odniesieniu do Łąk Nowohuckich będących także Obszarem Natura 2000 rozwijają Maciej Kozak (w ujęciu botanicznym) i Joanna Kajzer-Bonk (w ujęciu ornitologicznym).

Każdy rozdział posiada streszczenie w języku angielskim i jest zilustrowany fotografiami Katarzyny Ładny i Elżbiety Urbańskiej-Kłapy oraz Kamila Sorockiego, który wykonał je z drona. Książkę zamyka aktualny wykaz ważnych elementów zieleni w Nowej Hucie oraz wybór pozycji bibliograficznych pozwalających zgłębić temat.

Książka póki co dostępna jest jedynie w wersji elektronicznej do bezpłatnego pobrania ze strony internetowej Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida nhlab.okn.edu.pl.

Podziel się tą informacją: