Nowa miejska strategia turystyki – wkrótce konsultacje społeczne

2 października miasto skieruje do konsultacji społecznych projekt dokumentu „Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021–2028”. Nowa strategia, która zastąpi tę przyjętą w 2014 r., powstaje w szczególnych warunkach – ma m.in. sprawić, że po zapaści spowodowanej koronawirusem turystyka odbuduje się w kształcie bardziej zrównoważonym i odpowiedzialnym.

Konsultowany dokument zastąpi strategię rozwoju turystyki w Krakowie na lata 2014–2020, przyjętą w 2014 r. Określi najważniejsze obszary polityki turystycznej miasta na osiem kolejnych lat oraz wskaże rekomendacje długofalowych działań dla wszystkich grup interesariuszy publicznych i prywatnych. Nowa strategia powstaje w szczególnych okolicznościach – w momencie zaniku zjawiska przerostu ruchu turystycznego, kiedy sektor turystyki przeżywa zapaść i potrzebuje wsparcia oraz bodźców do odbudowy.

Zdaniem Krakowa doświadczenia te są szansą, którą można wykorzystać do takiego modelowania turystyki, aby stała się ona bardziej równoważąca i odpowiedzialna. Ważne jest, aby przyszła, postcovidowa turystyka nie tylko odrobiła straty ekonomiczne, ale także i to, aby była współzarządzana i zapewniała korzyści ekonomiczne i społeczne wszystkim zaangażowanym w jej rozwój podmiotom.

Dlatego celem polityki turystycznej Krakowa w kolejnych latach będzie przywrócenie istotnej roli tego sektora w życiu społeczno-gospodarczym, ale w taki sposób, aby nie doprowadzić do przerostu funkcji turystycznej i podnieść jakość usług i komfort życia mieszkańców.

Zapisy projektu są zgodne z wnioskami płynącymi z diagnozy stanu turystyki w Krakowie (grudzień 2019 r.) oraz ze „Strategią rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030”, a także z rekomendacjami międzynarodowych polityk miejskich określonych w agendzie miejskiej Unii Europejskiej, nowej agendzie miejskiej Narodów Zjednoczonych, karcie Lipskiej, HUL, Światowej Organizacji Turystycznej UNWTO, analizami rozwoju sytuacji w okresie Covid-19, deklaracjami międzynarodowymi podpisanymi przez Kraków (np. lizbońską: „Miasta dla wszystkich – budowanie miast dla obywateli  i odwiedzających”).

W trakcie konsultacji odbędzie się spotkanie Krakowskiego Forum Turystycznego, na którym przedstawiciele branży będą mieli szansę zapoznać się z projektem dokumentu i zgłosić swoje uwagi do propozycji rekomendacji.

Konsultacje potrwają do 23 października. Szczegóły na stronie internetowej dialogspoleczny.krakow.pl.

Fot: Jan Graczyński

Podziel się tą informacją: