„Dzieje najstarsze i stare gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie” ponownie dostępne

Jeden z etapu trwającego w budynku Muzeum Archeologicznego w Krakowie remontu centralnego ogrzewania dobiegł końca. W poniedziałek, 28 września została ponownie udostępniona dla zwiedzających wystawa „Dzieje najstarsze i stare gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie”.

Wystawa prezentowana jest w podziemiach budynku Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Opowiada o dziejach miejsca od okresu wczesnego średniowiecza (IX-XIII w.), aż do połowy XX wieku, gdy wprowadziło się tutaj Muzeum. Na wystawie zaprezentowano oryginalne zabytki, fotografie, mapy oraz plansze. Znajdują się tu oryginalne elementy architektury militarnej – masywny fragment średniowiecznego, kamiennego muru otaczającego miasto, a także cela śmierci z czasów II wojny światowej.

Skrywają je piwnice XVII-wiecznego budynku klasztornego karmelitów bosych, do którego przylegał kościół pod wezwaniem św. Michała i Józefa. Wkrótce po trzecim rozbiorze Polski Austriacy zamienili klasztor na więzienie i sąd. Pod koniec wieku XIX kościół wyburzono, a na jego miejscu wzniesiono nowy budynek sądu. Wiele cennych przedmiotów z wyposażenia rozebranego kościoła znajduje się dziś w innych krakowskich kościołach, są to m.in. ołtarze, epitafia czy nagrobki możnowładców.

Przez więzienie, które zyskało miano „świętego Michała”, przeszło wielu polskich patriotów XIX i XX wieku. Oprócz zdarzeń dramatycznych, które miały tu miejsce i wspominane są  w treści wystawy, bywały też inne. Przetrzymywany w jednej celi z pospolitym złodziejaszkiem z Chochołowa literat, Michał Bałucki, opisał tęsknotę górala za wolnością w wierszu „Dla chleba”, który często rozlega się przy biesiadnym stole słowami „Góralu czy ci nie żal”.

W latach 50. i 60. XX w. przeprowadzono generalny remont powięziennej ruiny i budynek stał się siedzibą muzeum.

Fot: materiały Muzeum Archeologicznego

Podziel się tą informacją: