Kultura. Przestrzenie inspiracji / program i rejestracja

1-4 października 2020 r.
ARTzona, os. Górali 4

Formularz rejestracji na wydarzenie: https://forms.gle/5jMdCX3WJazw39Uu8

To wydarzenie to gigantyczna dawka wiedzy dla animatorów, managerów, instruktorów, twórców oraz studentów kształcących się w obszarze animacji i edukacji kulturalnej z regionu Małopolski. To spotkania z autorytetami w zakresie zarządzania w kulturze, ekspertami marketingu, praktykami w obszarze animacji kultury, a także znawcami przestrzeni publicznej. To cztery dni wykładów i zajęć, paneli dyskusyjnych i warsztatów.

Głównym celem wydarzenia KULTURA. PRZESTRZENIE INSPIRACJI jest podnoszenie kompetencji kulturowych, artystycznych, estetycznych i twórczych, a także kompetencji z zakresu zarządzania i promocji wśród pracowników sektora kultury i sektorów kreatywnych, pracowników instytucji kultury, organizacji i inicjatyw społecznych, animatorów działających w przestrzeni kultury.

W ramach zadania KULTURA. PRZESTRZENIE INSPIRACJI usłyszycie o innowacyjnych rozwiązaniach, które pozwolą dostosować podejmowane działania do aktualnych potrzeb i okoliczności instytucji, organizacji, grupy twórczej funkcjonującej na konkretnym terenie i w społeczności. Wydarzenie KULTURA. PRZESTRZENIE INSPIRACJI zostało podzielone na cztery bloki tematyczne (czas trwania 4 dni, termin 1-4 października 2020):

1.10.2020
Blok „Zarządzanie” – część poświęcona będzie wzmocnieniu i poszerzeniu kompetencji kadr kultury z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania. Skoncentrujemy się wokół współczesnych problemów zarządzania w sektorze kultury, w tym tak istotnych zagadnień jak etyka zarządzania, zarządzanie procesami oraz problematyka krytycznej ewaluacji. Jednym z kluczowych tematów stanie się zarządzanie procesem oraz próba „odczarowania” i zmiany myślenia o działaniach z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej wyłącznie w kategoriach projektowych uzależnionych od doraźnych dofinansowań dla okolicznościowych inicjatyw oraz przedsięwzięć.

2.10.2020
Blok „Marketing” – część poświęcona będzie m.in. prognozowaniu i analizie trendów w promocji działań kulturalnych. W tym bloku nasi eksperci odpowiedzą na pytania, jak projektować celowe działania marketingowe w instytucji kultury. Przyjrzymy się temu, co łączy biznes i kulturę w obszarze marketingu, a także jak w obecnych czasach wygląda budowanie wizerunku w obszarze kultury.

3.10.2020
Blok „Przestrzeń publiczna” – część zadania, która przygotuje kadry kultury do prowadzenia działań w sposób efektywny, przyjazny odbiorcom, działań wykraczających poza ramy budynku. W tym bloku zrealizowane zostaną eksperckie wykłady i zajęcia edukacyjne, które wpłyną na podniesienie kompetencji uczestników i przygotują ich do współpracy z innymi podmiotami, w tym do budowania ofert partnerstwa z mieszkańcami oraz partnerstwa międzysektorowego. Pochylimy się także nad kwestią odpowiedzialności kreatora i animatora działań kulturalnych i artystycznych i mocy jego wpływu na wprowadzanie zmian w przestrzeni publicznej oraz myślenia społeczności o takich przestrzeniach. Porozmawiamy o problematyce uniwersalnego projektowania i dostępności przestrzeni kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami.

4.10.2020
Blok „Edukacja artystyczna i estetyczna” – część, której celem jest podniesienie kompetencji artystycznych, kulturowych, twórczych i estetycznych uczestników projektu, wzmocnienie warsztatowe osób zaangażowanych w działania z zakresu edukacji kulturalnej oraz konieczność wyposażenia i rozwijania kompetencji animatorów kultury oraz kadry zarządzającej w obszarze estetyki oraz krytycznego spojrzenia na realizowane działania.

PROGRAM

1 października 2020, czwartek
dzień pierwszy: ZARZĄDZANIE

g. 9:00-9:50 | Rejestracja uczestników

g. 10.00-12.00
Wystąpienia praktyków
[Jak buduje sie DOM [kultury]? ARTzona. Dom kultury zarządzany przez wartości] | Małgorzata Hajto (ARTzona Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie)
Zorganizujmy festiwal! czyli o znaczeniu marki w kulturze | Wojciech Knapik (Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu)
Jak uczyć empatii w świecie pełnym nietolerancji | Joanna Podolska-Płocka (Dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi)

g. 12:00-12:15 | przerwa

g. 12.15-13.00
Etyka w zarządzaniu i pracy animatora | dyskusja | prowadzenie: Małgorzata Hajto (ARTzona Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie)

g. 13:00-13:45 | przerwa obiadowa

WARSZTATY | w trakcie trwania warsztatów przewidziano przerwy

GRUPA 1 | prowadzenie Anna Miodyńska (Fundacja Kultura i Miejsce) | maksymalna liczba uczestników – 15 osób

g. 13:45-14:30
cz. 1 Wydarzenia i procesy w działalności kulturalnej | warsztat wydobywczy |

14:45-16:00
cz. 2 Zarządzanie procesami a sztuka popełniania błędów | dyskusja wzajemnie inspirująca |

GRUPA 2 | prowadzenie Edyta Ołdak i Zuzanna Krzysztofik (Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie” ) | maksymalna liczba uczestników – 15 osób

g. 13:45-17:00 (w trakcie warsztatu przerwa)
Krytyczna ewaluacja działalności kulturalnej | warsztat |

2 października 2020, piątek
dzień drugi: MARKETING

g. 8:00-8:50 | Rejestracja uczestników

g. 9:00-10:00
Kultura poza schematami | Marcin Piotrowski (Dyrektor Festiwalu Kultury Pogranicza „Folkowisko”)

g. 10:00-12:00
DOBROSTAN w pracy animatorka/animatora: czym jest? Jak o niego dbać, jak pielęgnować? I czy to ocean spokoju czy cudowne pobudzenie? | Aga Kozak (www.agakozak.com)

g. 12:00-13:00 | Przerwa obiadowa

g. 13:00-14:00
Jak opowiadać o kulturze w chaosie |wykład, sesja pytań | Paweł Tkaczyk (www.paweltkaczyk.com)

WARSZTAT | w trakcie trwania warsztatu przewidziano przerwy
g. 14.00-17.00
Jak opowiadać o kulturze w chaosie | warsztat | Paweł Tkaczyk (www.paweltkaczyk.com)

3 października 2020, sobota
dzień trzeci: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

g. 9:00-9:50 | Rejestracja uczestników

g. 10:00-11:30
Dostępne i wygodne „trzecie miejsce” – przestrzeń spędzania wolnego czasu w kulturze | Sylwia „Nikko” Biernacka (Fundacja Machina Zmian; Więcej Piękna)
g. 11:30-12:15
Kultura Wrażliwa | wykład | Tomasz Włodarski (Zastępca Dyrektora Małopolskiego Instytutu Kultury)

g. 12:15-12:30 | przerwa

g. 12:45-13:30
Edukacja wizualna w treningu umiejętności społecznych | Edyta Ołdak (Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”)

g. 13:30-14:00
Przestrzeń dostępna | dyskusja | prowadzenie: Edyta Ołdak (Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”)

g. 14:00-14:30 | przerwa obiadowa

WARSZTATY | w trakcie trwania warsztatów przewidziano przerwy

GRUPA 1 | prowadzenie Dorota Ogrodzka (Stowarzyszenie Pedagogów Teatru) | maksymalna liczba uczestników – 15 osób
14:30-18:30
Pułapki i fajerwerki. O działaniach w przestrzeni publicznej

GRUPA 2 | prowadzenie Edyta Ołdak (Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie” ) | maksymalna liczba uczestników – 15 osób
14:30-18:00
Partyzanckie ingerencje w tkankę miejską

4 października 2020, niedziela
dzień czwarty: Edukacja artystyczna i estetyczna

g. 8:30-9:20 | Rejestracja uczestników

g. 9:30-10:30
Wprowadzenie do wykładu „Spór o kompetencje zawodowe animatorów | Beata Cyboran (Fundacja Instytut Sztuki Mediów Uniwersytet Pedagogiczny)

g. 10:30-11:00
Przekraczając granice (wyobraźni). Animacja kultury w czasach pandemicznego interregnum | dyskusja | prowadzenie: Jarosław Klaś (Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie)

g. 11:00-11:15 | Przerwa

WARSZTATY | w trakcie trwania warsztatów przewidziano przerwy obiadowe

GRUPA 1 | prowadzenie Joanna Mikulska | maksymalna liczba uczestników – 15 osób
11:15-16:00 | ok. 13:30-14:30 przerwa obiadowa
Narzędzia pracy animatora

GRUPA 2 | prowadzenie Weronika Idzikowska (Małopolski Instytut Kultury ) | maksymalna liczba uczestników – 15 osób

11:15-16:00 | ok. 13:15-14:00 przerwa obiadowa
Narzędzia pracy animatora:
cz. 1 11.15-13.15 Ja, animator(ka) – jak opowiadać o sobie
cz. 2 14.00-16.00 Ludzie wokół mnie – jak zapraszać do współdziałania

_____________________

PRELEGENCI

SYLWIA „NIKKO” BIERNACKA | wystąpienie w bloku Przestrzeń publiczna dn. 3.10.2020

Pani wielu talentów, która z niejednego martwego punktu ruszyła po nowe. Założycielka marki Więcej Piękna. Feministka, weganka, edukatorka, artystka. Kolażuje, rysuje i wędruje. Łącznikiem wszystkich jej działań jest wrażliwość. Religią czułość. Inspiruje do zmiany i wspiera w rozwoju. Pomaga kobietom z wysoką wrażliwością odkryć i zaakceptować swoją wrażliwość. Odnaleźć poczucie przynależności, odpocząć i ruszyć po nowe z odwagą. Dla nich stworzyła proces doradztwa inspiracyjnego i kurs online „Rusz po nowe z odwagą”. 13 lat temu założyła Fundację Machina Zmian. 9 lat temu wyruszyła w samotną podróż wzdłuż Bałtyku, z której narodził się projekt „440 km po zmianę” i ruch na rzecz powstania w Polsce pierwszej w pełni dostępnej plaży. Jako działaczka społeczna zajmuje się animacją z obszaru kultury, sztuki i kształtowania dostępnych i wygodnych przestrzeni spędzania wolnego czasu. Jest trenerką, tutorką i certyfikowaną facylitatorką dialogu w konflikcie metodą Nansen. Z charakteru kot. Mieszka w Gdańsku.

BEATA CYBORAN | wystąpienie w bloku Animacja artystyczna i estetyczna dn. 4.10.2020
Pracownik Instytutu Sztuki Mediów Uniwersytetu Pedagogicznego im. K.E.N. w Krakowie. Teoretyk i praktyk animacji kultury. Interesuje się edukacją kulturową, polityką kulturalną i procesem budowania demokracji w kulturze. Autorka wielu publikacji naukowych z tego zakresu. Uczestniczka krajowych i międzynarodowych projektów naukowych i edukacyjnych. Członek zarządu zrzeszenia działającego na rzecz animacji kultury Forum Kraków. Współpracuje z Małopolskim Instytutem Kultury, Partnerstwem na rzecz Edukacji Kulturowej w Małopolsce, Centrum Sztuki Współczesnej MOCAK.

MAŁGORZATA HAJTO | wystąpienie w bloku Zarządzanie dn. 1.10.2020
Menedżerka kultury, animatorka kulturalno-społeczna, edukatorka i certyfikowana fundraiserka. Ukończyła UJ na kierunkach filologia klasyczna i kulturoznawstwo/amerykanistyka. Absolwentka międzynarodowego szkolenia dla operatorów kultury, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury i Association Marcel Hicter Pour La Democratie Culturelle (Bruksela). Od 2005 r. związana zawodowo z Ośrodkiem Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie. Członkini zespołu projektu „Nowa Huta – Nowa Szansa” realizowanego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (2005-2008). W latach 2008-2010 koordynatorka programu ZROZUMIEĆ MIASTO, poświęconego rewitalizacji, kształtowaniu przestrzeni publicznej i najciekawszym zjawiskom z życia społecznego i artystycznego Nowej Huty. W latach 2011-2014 lokalna koordynatorka międzynarodowego projektu ‚ReNewTown. New Postsocialist City: Competitive and Attractive’ (Central Europe Programme). Pomysłodawczyni powstania przestrzeni ARTzona, autorka jej koncepcji przestrzennej i programowej oraz pięciu pozytywnie ocenionych wniosków aplikacyjnych do Programów infrastrukturalnych MKiDN. Od 2013 r. kieruje ARTzoną. W latach 2014 – 2015 była koordynatorką dwóch edycji projektu pt. KREATYWNA NOWA HUTA. Od 2013 r. do 2016 r. wspólnie z Katarzyną Szczęśniak i Aleksandrem Hordziejem współtworzyła bloga STYLOWA NOWA HUTA (www.stylowanowahuta.blogspot.com). Jest pomysłodawczynią i realizatorką projektu muzyczno – filmowego pt. NOWOHUCKA KOLĘDA. NORWID I PRZYJACIELE (5 publikacji muzyczno-filmowych zrealizowanych z udziałem mieszkańców Nowej Huty) oraz projektów WOLNA PŁYTA RADUJE SIĘ SERCE. Nowa Huta z okazji 100.lecia odzyskania przez Polskę niepodległości (2018 r. wydawnictwo muzyczno – filmowe przygotowane wspólnie z mieszkańcami Nowej Huty), O WIŚLE I WANDZIE KRAKOWIACZEK NUCI (2019), wydawnictwa muzyczno-filmowego BUNTOWNIKI (historia Nowej Huty i jej mieszkańców zilustrowana tekstami Cypriana Kamila Norwida) w wykonaniu Chóru Ludowego z Nowej Huty oraz Bohatera, przygotowanego z okazji Jubileuszu 70-lecia Nowej Huty oraz HEJ, NA KRAKOWSKIM RYNKU KRĘCĄ SIĘ GÓRALE (2020). W 2019 roku koordynowała projekt przygotowany wspólnie z Katarzyną Szczęśniak oraz Martą Kozłowską pt. NOWA HUTA 70. PRZESTRZEŃ UWOLNIONA, dofinansowany z programu MKiDN Edukacja kulturalna 2019. Jest pomysłodawczynią oraz opiekunką programu Rezydencji Artystycznych w ARTzonie (2019). Od 2016-2019 prowadziła zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów doktoranckich Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie z zakresu fundraisingu i pozyskiwania wsparcia finansowego na działania artystyczne. Od 2012 roku prowadzi warsztaty kreatywne z dziećmi w ramach Pracowni MAŁA ARTzona. Laureatka Stypendium Twórczego Miasta Krakowa (2019) w dziedzinie „Zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury” na realizację projektu pt. „Jak buduje się DOM [kultury]”

WERONIKA IDZIKOWSKA | warsztat w bloku Animacja artystyczna i estetyczna dn. 4.10.2020
Kulturoznawczyni, animatorka społeczna i kulturowa, pedagożka kultury. Twórczyni projektów edukacyjnych i kulturowych. Badaczka praktyk respektowania i realizacji praw człowieka w edukacji i w animacji. Ukończyła m.in. Laboratorium „Projektowanie Kultury” na Uniwersytecie SWPS, Szkołę Pedagogów Teatru w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie, szkolenie certyfikacyjne dla trenerów Familylab Polska (pedagogika w duchu Jespera Juula), kursy NVC (Porozumienie bez przemocy). Współautorka podręcznika dla nauczycieli i animatorów kultury Projektuj z dziećmi! Edukacja kulturowa w praktyce (2016), autorka książki Wzajemność. O współpracy dzieci i dorosłych (2019). Prowadzi szkolenia, konsultacje, superwizje dla edukatorek i edukatorów, animatorek i animatorów zainteresowanych tworzeniem i realizacją zrównoważonych strategii samorozwoju, opartych o potrzeby własne i społeczności. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Kultura w sieci” (2020) w obszarze edukacji kulturowej. Członkini zespołu badawczego pracującego nad strategią Programu Edukacji Kulturowej dla Miasta Krakowa. Od jedenastu lat związana z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie.

AGA KOZAK | wystąpienie w bloku Marketing dn. 2.10.2020
Ekspertka w zakresie wellbeing. Jest dziennikarką, coacherką, trenerką rozwoju osobistego, nauczycielką oddychania, mentorką. Studiowała lowenowską psychoterapię przez ciało, terapię oddechem, pracę z energią i tantrę. Przez lata pracowała jako dziennikarka Gazety Wyborczej, Wysokich Obcasów oraz innych magazynów lifestylowych, kulinarnych i podróżniczych. Była Dyrektorka Programowa współwymyślonego przez nią Instytutu Dobrego Życia. Stworzyła ogólnopolski projekt konferencji “Kobiety wiedzą co robią”. Jest stałą ekspertką min. Dzień Dobry TVN w zakresie wellbeing. Uczy #osiędbania, redukcji stresu, medytacji, mindfulness, przyjemności. Przez wiele lat związana ze światem kultury i sztuk wizualnych. Prowadziła programy kulinarne dla TVP oraz cykle wywiadów dla Wideo Wyborcza.pl. Jest specjalistką od pogłębionych wywiadów: w swojej karierze rozmawiała min. z Brene Brown, Stingiem, Gisele Bundchen czy z Anthonym Bourdainem. Jednym słowem kobieta – orkiestra, która teraz tworzy jeszcze festiwal, przestrzeń i warsztaty dla kobiet o nazwie Kręgi.

JAROSŁAW KLAŚ | wystąpienie w bloku Animacja artystyczna i estetyczna dn. 4.10.2020
Kulturoznawca, animator i menadżer kultury. Kończy pracę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie o zarządzaniu dziedzictwem kulturowym na przykładzie Nowej Huty. Kieruje Nowohuckim Laboratorium Dziedzictwa w Ośrodku Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie, które zajmuje się dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, szczególnie w kontekście Nowej Huty. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania kulturą dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (zakres tematyczny: animacja kultury i etnografia otwierająca, zarządzanie projektami i pisanie projektów, ochrona dziedzictwa kulturowego i zarządzanie nim). Współpracuje z różnymi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Pomysłodawca i koordynator takich projektów jak „Korowód Nowohucki” (2016), „Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie” (2017), „Nowa Huta – architektoniczny portret miasta” (2018), „Nowa Huta w kulturze – kultura w Nowej Hucie” (2019) oraz – wspólnie z Elżbietą Urbańską-Kłapą – „Nowa Huta od NATURY strony” (2020). Główne zainteresowania badawcze: animacja kultury, zarządzanie instytucjami kultury i dziedzictwem kulturowym (zwłaszcza Nowej Huty).

WOJCIECH KNAPIK | wystąpienie w bloku Zarządzanie dn. 1.10.2020
Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Nowym Sączu oraz prezes Starosądeckiej Fundacji Kultury. Z wykształcenia geograf (Uniwersytet Jagielloński), i menedżer (zarządzanie strategiczne, MBA w WSB-NLU). Jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Festiwalu Pannonica, organizowanego od 2013 r w Barcicach, wydarzenia które, od European Festivals Association w Brukseli otrzymała prawo do używania specjalnego znaku „Remarkable Festival” („Niezwykły Festiwal”), przyznawanego za wysoki poziom artystyczny i znaczący wkład w międzynarodowy obieg kultury. Jest również pomysłodawcą i głównym organizatorem Festiwalu Bonawentura w Starym Sączu. Od 2013 r organizuje (jako kontynuator) Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej, umacniając pozycję Starego Sącza jako istotnego ośrodka kulturalnego. W 2019 „Gazeta Krakowska” przyznała mu tytuł Człowieka Roku w kategorii Kultura. Wojciech Knapik jest również ekspertem w dziedzinie rozwoju lokalnego i animatorem rozwoju sektora pozarządowego. W przeszłości manager (marketing) w firmach z sektora IT (Optimus SA, onet.pl).

ZUZANNA KRZYSZTOFIK | warsztat w bloku Zarządzanie dn. 1.10.2020
Koordynatorka krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych i kulturalnych. Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim i Instytutu Etnologii na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim. Od 2014 roku współpracuje ze Stowarzyszeniem „Z Siedzibą w Warszawie”. W latach 2017-2018 zarządzała finansowanym z funduszy unijnych projektem DEAR (Development Education & Awareness Raising) w Fundacji Habitat for Humanity Poland. Od 2013 do 2017 roku pracowała jako koordynatorka ds. edukacji dorosłych w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Wcześniej przez pięć lat kierowała działem kultury w biurze federalnym niemieckiej organizacji młodzieżowej djo-Deutsche Jugend in Europa w Berlinie.

ANNA MIODYŃSKA | warsztat w bloku Zarządzanie dn. 1.10.2020
Z wykształcenia przyrodniczka i edukatorka. Absolwentka szkół trenerskich w zakresie pracy z grupami, ukończyła także studia podyplomowe o specjalności: kierowanie procesami edukacyjnymi w obszarze rewitalizacji, przedsiębiorczości, samorządności lokalnej. We współpracy z organizacjami, instytucjami i jednostkami samorządu terytorialnego prowadzi działania poświęcone partycypacji mieszkańców w planowaniu rozwoju kultury w ramach strategii rozwoju miast, gmin i wsi. Przez bardzo wiele lat związana z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie. Obecnie współtworzy małą fundację zajmująca się mocą kulturową miejsc.

JOANNA MIKULSKA | warsztat w bloku Animacja artystyczna i estetyczna dn. 4.10.2020
Animatorka kultury i reporterka. Współpracuje z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” oraz z Instytutem Reportażu. Współtworzy Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz. Prowadzi szkolenia dla kadr kultury dotyczące współpracy z lokalną społecznością oraz wspiera rozwój projektów społeczno-kulturalnych. Jest tutorem w programie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia”. Szczególnie lubi projekty związane z tematem lokalnej historii. Jest autorką wieloletniego projektu artystyczno-historycznego Korzenie Siekierek realizowanego w Domu Kultury Dorożkarnia na warszawskim Mokotowie. Współpracuje dziennikarsko z „Gazetą Wyborczą” i „Magazynem Miasta”.

DOROTA OGRODZKA | warsztat w bloku Animacja artystyczna i estetyczna dn. 4.10.2020
Artystka społeczna, pedagożka teatru, reżyserka, trenerka i badaczka. Wiceprezeska Stowarzyszenia Pedagogów Teatru, z którym prowadzi niezależne miejsce teatralne SZKOŁA w centrum Warszawy oraz realizuje autorskie projekty artystyczno-społeczne i edukacyjne. Reżyserka takich spektakli jak m.in. „Kuracjuszki”, „Empatia”, „Wyspa. Wszyscy jesteśmy rozbitkami”, „Skąpo”, „Stan Wyjątkowy”. Naukowo związana z Instytutem Kultury Polskiej UW, gdzie pisała doktorat i gdzie od 13 lat prowadzi zajęcia, uczy studentów i studentki, a od niedawna również z Polsko-Japońską Szkołą Technik Komputerowych. Założycielka i reżyserka Laboratorium Teatralno-Społecznego, stypendystka MKiDN. Członkini Kolektywu Terenowego, współorganizatorka i kuratorka programu warsztatowego festiwalu SLOT. Członkini międzynarodowej sieci badawczo-artystycznej Reshape.
Współpracuje stale z wieloma organizacjami i instytucjami kultury m.in. Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego, Towarzystwem Inicjatyw Twórczych ę, Szkołą Liderów, Krytyką Polityczną, Fundacją Sto Pociech, oraz z licznymi polskimi teatrami. Pisze i publikuje teksty dotyczące teatru, przestrzeni publicznej i sztuki społecznej.

EDYTA OŁDAK | warsztat w bloku Zarządzanie dn. 1.10.2020 | wystąpienie + warsztat w bloku Przestrzeń publiczna dn. 3.10.2020
Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Doktorantka na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Graficzka, ilustratorka książek, jak również animatorka kultury. Założycielka Stowarzyszenia „Z Siedzibą w Warszawie” i jego prezeska, odpowiedzialna za programy edukacyjne i wizualną identyfikację działań Stowarzyszenia. Zajmuje się również szkoleniami dla kadr kultury, uczy ewaluacji oraz tego jak wykorzystywać wolne zasoby w samodzielnym tworzeniu wizualnych strategii organizacji społecznych.

MARCIN PIOTROWSKI | wystąpienie w bloku Marketing dn. 2.10.2020
Socjolog, animator kultury, dziennikarz, specjalista marketingu miejsc. Na co dzień udowadnia, że w małych miejscowościach można robić wielkie rzeczy. Człowiek z pasją, niespożytą energią i charyzmą.
Zastępca Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie. Radny powiatowy, przewodniczący komisji Promocji, Kultury i Turystyki Rady Powiatu Lubaczowskiego. Dyrektor wybranego do grona najlepszych festiwali Europy – Folkowiska. Twórca i koordynator licznych kampanii społecznych np. „Jestem ze wsi”, „Globalna Baba”, oraz kampanii promocyjnych np. „Niezapominajki – Satisfaction”. Pomysłodawca i administrator społeczności „Kultura w kwarantannie”. W roku 2016 otrzymał tytuł „Wybitny Polak” w Irlandii, nagrody Teraz Polska, oraz Statuetkę Marszałka Województwa Podkarpackiego za szczególną aktywność w rozwoju turystyki i promocji. Od czerwca 2019 współkieruje CKiS w Cieszanowie gdzie pełni funkcję dyrektora Ciesz Fanów Festiwalu oraz Cieszanów Rock Festiwalu. Prowadzi też własną firmę PR – Hip Hip Hura. Pełni również funkcje społeczne, zasiada w zarządach Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Roztocze. Jego terenem działania jest prowincja, tereny defaworyzowane (małe miasteczka i wieś). Specjalizuje się we współpracy i doradztwie organizacjom pozarządowym w temacie promocja i fundrisingu, jest koordynatorem w licznych projektach: Aktywne Pogranicze i FIO Podkarpackie Lokalnie.

JOANNA PODOLSKA | wystąpienie w bloku Zarządzanie dn. 1.10.2020
W latach 1993-2011 dziennikarka Gazety Wyborczej, od 2011 roku Dyrektorka Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Pracuje też w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie prowadzi zajęcia na kulturoznawstwie, dziennikarstwie i twórczym pisaniu. Jest autorką, współautorką, redaktorką bądź współredaktorką wielu publikacji popularno-naukowych i popularyzatorskich, m.in. serii „Spacerowników”. Napisała scenariusze kilku wystaw opowiadających o ważnych postaciach polskiej kultury m.in. o Janie Karskim, Andrzeju Bobkowskim, Marku Edelmanie, Arturze Szyku. Jest autorką scenariusza filmu dokumentalnego pt. „Z głębokości wołam…”. Organizatorka wielu działań: wykładów, koncertów, wystaw promujących ideę dialogu i współpracy między przedstawicielami różnych narodowości, wyznań, światopoglądów. W 2017 roku otrzymała Nagrodę Polin za pracę na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów. Od ponad 20 lat prowadzi działalność popularyzującą historię i kulturę Łodzi, w tym przede wszystkich jej wielokulturowe korzenie przybliżając m.in. twórczość pisarzy, którzy dotąd są w Polsce mało znani, jak np. Chava Rosenfarb, tworząca w języku jidysz czy Arie Aksztajn piszący po hebrajsku. Od 2011 roku jest koordynatorem i organizatorem w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi uroczystości upamiętniających likwidację Litzmannstadt Getto.

PAWEŁ TKACZYK | wystąpienie + warsztat w bloku Marketing dn. 2.10.2020
Specjalista ds. mentoringu i budowania silnych marek. Mówca publiczny, właściciel Agencji Midea. Twórca bestsellerów „Zakamarki Marki” i „Grywalizacja”. Pisuje regularnie do czasopism branżowych m. in. „Brief” i „Marketing w Praktyce”. Prowadzi szkolenia w ramach współpracy z firmami i szkołami wyższymi w całej Polsce, m.in. Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu.
Twierdzi, że żyje z opowiadania historii a jego słynny t-shirt Batmana, w którym prowadzi wykłady budzi szacunek wśród „najważniejszych” w polskim marketingu.

TOMASZ WŁODARSKI | wystąpienie w bloku Przestrzeń publiczna dn. 2.10.2020

Tomasz Włodarski, studiował filozofię w Krakowie oraz w Cambridge, UK. Posiada doświadczenie w zarządzaniu, przez prawie pięć lat pracował dla jednostki samorządu terytorialnego w hrabstwie Cambridgeshire, gdzie zaangażowany był w działania dotyczące równości i różnorodności, edukacji i ochrony praw dzieci. W Polsce, współorganizował i prowadził organizację pozarządową oferującą pomoc prawną w interesie publicznym, kwestiach społeczeństwa obywatelskiego i środowiska naturalnego. W Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie wspiera planowanie strategiczne, współpracę międzynarodową i projekty dostępnościowe. Ceni sobie zdrowy rozsądek i racjonalizm.

__________________

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Dofinansowano ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

___

DO POBRANIA:

Podziel się tą informacją: