Pomóż nam znaleźć krakowską „Wspaniałą Ósemkę”!

Do 4 marca można zgłaszać kandydatów w tegorocznej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”. Od ponad 20 lat dzięki tej inicjatywie wyróżniani są aktywni i bezinteresowni uczniowie, którzy angażują się w działalność charytatywną i promują w swoich środowiskach postawy prospołeczne. Jeśli masz takich młodych w swoim otoczeniu, nie pozwól im pozostać w cieniu!

W styczniu ruszyła XXVI krakowska edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”. Startują w nim uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy od minimum roku konsekwentnie angażują się w pracę wolontariusza, są wzorem dla innych, cechują się nienaganną postawą w życiu codziennym, zachęcają rówieśników do działań prospołecznych. Cel jest zawsze ten sam – promować pozytywne zachowania, działania i postawy młodych ludzi oraz upowszechniać ideę młodzieżowego wolontariatu.

Spośród zgłoszonych kandydatów jury wyłania po czterech laureatów w kategoriach: „Ósemka Junior” (roczniki 2004–2006) i „Ósemka Senior” (roczniki 2000–2003). Ze zwycięzców jurorzy wybierają też jedną osobę, która reprezentuje Kraków w ogólnopolskiej edycji konkursu. Mogą również przyznać wyróżnienia.

Kandydata do konkursu może zgłosić indywidualnie każdy mieszkaniec Krakowa, a także grupa mieszkańców, stowarzyszenie, szkoła, uczelnia, parafia oraz inna instytucja lub organizacja. Zgłosić może się również sam zainteresowany. Trzeba pamiętać, żeby dołączyć dwie rekomendacje.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 4 marca na adres Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza”, ul. Reymonta 18, 30-059 Kraków, z dopiskiem na kopercie – Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” (decyduje data stempla pocztowego). Kartę można także złożyć osobiście w sekretariacie MDK (codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–19.00).

W karcie osobą zgłaszającą jest zawsze rodzic lub opiekun prawny, natomiast inne osoby, m.in. opiekun samorządu uczniowskiego, opiekun koła wolontariatu, przedstawiciel organizacji, to osoby opiniujące.

Na pierwszym etapie jury analizuje dokumentację, opinie i opis działalności, a na drugim – przeprowadza z uczestnikami indywidualne rozmowy. Zwycięzcy podczas uroczystej gali odbierają gratulacje, okolicznościowe dyplomy oraz upominki.

Regulamin konkursu i szczegółowe informacje znajdują się na stronach Portalu Edukacyjnego.


Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” ma już długą tradycję. W Krakowie odbył się po raz pierwszy w 1995 r., a od 1997 r. bezpośrednim jego organizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”. W realizacji przedsięwzięcia pomaga Wydział Edukacji UMK. Ma służyć promowaniu pozytywnych postaw i zaangażowania dzieci i młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy, a także upowszechniać wolontariat jako antidotum na agresję i brutalizację życia.

W Krakowie ponad cztery tysiące młodych ludzi jest zaangażowanych w działania z zakresu wolontariatu. Koła wolontariackie funkcjonują w blisko 90 szkołach. Inicjatywy, w które angażują się uczniowie, mają różnorodny charakter. Są to zarówno przedsięwzięcia realizowane w danej szkole, jak też uczestnictwo w wydarzeniach o skali miejskiej czy ogólnopolskiej.

Fot. Portal Edukacyjny

Podziel się tą informacją: